Niels Horrebow

Niels Horrebow, 17.9.1712-20.5.1760, forfatter. Født i Kbh. (Trin.), død i Stege. H. drev, efter 1729 af være blevet student i Kbh., særlig astronomiske og matematiske studier; han blev 1737 sekretær i danske kancelli og 1739 assessor i hofretten. Efter 1740 at have erhvervet den juridiske doktorgrad ved at deltage i konkurrencen om et professorat i civilret udnævntes han 1744 til assessor i højesteret og blev n.å. tillige sekretær i hofretten, men mistede 1747 sine embeder på grund af kassemangel og forvistes til Bornholm. 1749 rejste han med kgl. tilladelse til Island for at anstille astronomiske og fysiske observationer. I dec. 1750 resolverede kongen at han skulle forblive der i landet endnu i tre år og foretage forskellige undersøgelser, men allerede få måneder senere ændredes denne plan. H. blev kaldt tilbage, medens undersøgelserne overdroges til studenterne Eggert Olafsson og Bjarni Pålsson. Efter sin tilbagekomst skrev H. en "Relation" om forbedring af Islands økonomiske forhold (utrykt) og sit hovedværk Tilforladelige Efterretninger om Island med et nyt Landkort og 2 Aars meteorologiske Observationer, 1752. Den ansete hamburgske borgmester Johan Anderson havde samlet nogle oplysninger om Island som efter hans død var blevet trykt (1747) og oversat til forskellige sprog (dansk udgave 1748); men idet han naivt optegnede hvad uvidende skippere og købmænd havde bundet ham på ærmet blev hans bog et smædeskrift af værste art. H.s skrift er anlagt som en gendrivelse: han gennemgår Andersons værk artikel for artikel, påviser hans fejltagelser – lejlighedsvis i ironisk form – og giver besked om de virkelige forhold. At han ikke er rigtigt underrettet om alle enkeltheder er af ganske underordnet betydning i forhold til den kendsgerning at man her for første gang fik en udførlig og på selvsyn bygget beretning om Island og islandske forhold der skildredes med forståelse og sympati. Gennem udgaver på verdenssprogene (tysk 1753, engelsk 1758, fransk 1764) fik den også betydning ved at korrigere fejlagtige forestillinger om Island ude i Europa.

Familie

Forældre: professor Peder Nielsen H. (1679–1764) og Anne Margrethe Rossing (ca. 1690–1749). Gift 30.6.1745 i Kbh. (Trin.) med Karen Sophie Fürsmann, født ca. 1727, begr. 13.9.1762 i Kbh. (Trin.), d. af major, kæmmerer ved Øresunds toldkammer Falck Nielsen F. (1681–1741) og Anne Dorthea Braëm (1681–1756, gift l. gang med Otte Funch til Lindholm, død 1707). – Bror til Christian H. og Peder H.

Bibliografi

Chr. Molbech: Vidensk.s selsk.s hist., 1843 58–61. Lovsaml, for Island III, 1854. Porv. Thoroddsen: Landfrædissaga Islands II, 1898 (ty. udg.: Gesch. der isl. Geographie II, s.å.) (jfr. IV, 1904 266). – Papirer i Kgl.bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig