Niels Nielsen Kolding, 1525-25.8.1578, hofpræst. Født i Kolding, død i Roskilde, begravet sst. (domk.). K. forekommer i 1550'erne som kapellan i Kolding. Her er han formodentlig kommet i forbindelse med kongehuset og blev straks efter Christian III's død udnævnt til hofprædikant hos Frederik II. Formentlig ca. 1555 havde han taget magistergraden. Som hofprædikant fulgte han kongen på toget til Ditmarsken 1559, og ligesom den anden samtidige hofprædikant Christopher Knoff nød han megen yndest hos Frederik II. Jævnlig blev han benyttet som mellemmand mellem kongen og gejstligheden og øvede vistnok en ikke ringe indflydelse ved afgørelsen af spørgsmål angående kirke- og undervisningsvæsen. Særlig kom dette for dagen, efter at han i 1563 havde fået kanonikatet "St. Laurentii Kapel" i Roskilde og derved tillige var blevet "konservator" for universitetet – således skyldtes det for en væsentlig del ham at Frederik II stiftede kommunitetet 1569 og 1571 forøgede professorernes indtægter ved en rundhåndet dotation. 1569 blev K. tillige kongelig bibliotekar, men der kendes intet nærmere til hans virksomhed i denne stilling. Når hoftjenesten ikke lagde beslag på ham, opholdt han sig for det meste i Roskilde og deltog med iver i forhandlingerne vedrørende kapitlet og andre kirkelige stiftelser sst. Selv synes han at have været en økonomisk driftig mand der forstod at få noget ud af de mange benådninger kongen i årenes løb uden karrighed tilstod ham. Foruden sit kanonikat i Roskilde besad han (fra 1559) et vikarie i Århus. K. er forfatter af nogle opbyggelige skrifter, heriblandt De besynderligste Historier, Sententzer oc Exempler, som findis i den hellige Scrifft om Øffrighedz Kald, 1567, med fortale af Niels Hemmingsen. Hans arbejder indeholder en jævn, ukunstlet bibelforklaring og vidner ved deres fremtrædende interesse for etiske spørgsmål klart nok om forfatterens melanchtoniske stade.

Familie

gift 1. gang ca. 1546 med Anne Jacobsdatter, født ca. 1509 i Ribe, død 16.9.1574. Gift 2. gang ca. 1575 med Maren Lauridsdatter Bang, født ca. 1554 i Ribe, død 27.8.1578, d. af Laurids B.

Ikonografi

Ligsten fra Hans Malers værksted ca. 1578 (Roskilde domk.).

Bibliografi

Kirkehist. saml. II, 1853–56 299; 2.r.I, 1857–59 47; V, 1869–71 410–12 414 417; VI 1872–73 101f. Kancelliets brevbøger 1551–79, 1885–1900. – H. F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. II, 1869–72 407–14. Samme i Kirkehist. saml. 2.r.III, 1864–66 152 339f 354 545f og 4.r.II, 1891–93 508. C. Neergaard sst. VI, 1899–1901 466 489 491. J. B. Løffler: Gravstenene i Roskilde købstad, 1885 31 f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig