Niels West, Niels Madsen West, 1666-25.3.1752, officer, amtmand. Født på Skjoldemose, død i Rønne, begravet sst. Som grenader ved garden til fods deltog W. fra 1689 ved korpset i engelsk tjeneste i Irland, blev adjudant og en tid regimentskvartermester, 1698 sekondløjtnant, 1701 premierløjtnant, 1703 kaptajn og ansattes n.å. ved det jysk-fynske landdragonregiment der med udmærkelse deltog i kampene ved Wismar 1711, ved Gadebusch 1712. 1708 blev han major, 1711 oberstløjtnant, 1714 kar.oberst, 1717 chef for regimentet og deltog med det i Norges forsvar 1717-19. 1721 blev regimentet opløst, men n.å. blev W., der var en anerkendt, dygtig officer, kommandant og amtmand på Bornholm, 1728 generalmajor. – 1738 indkom til regeringen anonym klage over W.s embedsførelse, og da man frygtede at der mulig forelå forsømmelse af øens forsvar, sendtes fra Kbh. en kommission over. Efter langvarige, meget indgående undersøgelser viste det sig, at der ikke var begået egentlige forsømmelser, men kun nogle uregelmæssigheder, og på forslag af P. V. Løvenørn, W.s gamle ven og velynder, resolverede kongen at W. kunne vælge mellem formel dom af kommissionen på stedet eller at underkaste sig kongens nåde. W. valgte det sidste. I betragtning af hans høje alder og tidligere hæderfulde tjeneste hævedes sagen og skulle ikke være til skade for hans ære, gode navn og rygte; han blev dog dimitteret fra sine poster og skulle betale sagens omkostninger, 500 rdl. Senere fik han en god pension og var i øvrigt en velhavende mand. Skønt ikke født bornholmer havde han vundet øens befolkning for sig. Han var den sidste der forenede stillingen som kommandant og amtmand.

Familie

Forældre: forvalter og forpagter Mads Vestesen. Gift 1. gang ca. 1707 med Michella Ottilie Klein, døbt 30.3.1688, død 6.6.1727, d. af amtsforvalter i Ålborg Peder K. (død 1702) og Cathrine Ravn. Gift 1. gang 16.2.1728 med Mette Margrethe Sonne, født 25.10.1700, død 16.10.1774 (gift 1. gang 1715 med købmand i Neksø Herman Madsen Bohn, ca. 1690-1724, gift 1. gang 1725 med købmand sst. Mogens Ibsen, 1695-1727), d. af sognepræst i Neksø Hans Olsen S. (1661-1709) og Ellen Knudsdatter (1672-1718).-Far til Peter W.

Bibliografi

Jul. Bidstrup: Stamtvl. over familien Koefoed, 1886 (fot. optr. 1976) 129. M. K. Zahrtmann i Museum, 1892 I 6. Pers. hist. t. 3.r.I, 1892 208 225 234 240 292 (H. E. v.d. Weydes selvbiogr.). Hist. saml. og studier, udg. H. F. Rørdam II, 1896 400-02 409f. Bidrag til den store nord. krigs hist., udg. Generalstaben III–IV, 1906-10; IX-X, 1932-34. K. C. Rockstroh: Udvikl, af den nationale hær i Danm. III, 1926. Samme i Bornholmske saml. XVIII, 1927 66-70.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig