Ole Restrup, 25.10.1910-9.1.1998, forlægger. Efter studentereksamen fra Frbg. gymnasium 1928 blev R. 1934 cand.mag. i tysk og dansk ved Kbh.s univ. og s.å. fik han ansættelse på J. H. Schultz Forlag der under ledelse af Palle Raunkjær havde påbegyndt udgivelsen af Den lille Salmonsen ved hvilket leksikon han blev medarbejder, 1937–40 redaktionssekretær. Han fortsatte imidlertid sine filologiske studier og udgav 1938 en afhandling om den tyske minnesanger Heinrich von Morungen. Sideløbende med sit forlagsarbejde var R. beskæftiget med at oversætte tysk og amerikansk litteratur hvor navnlig hans fordanskninger af Ernest Hemingways værker vakte opmærksomhed. Han stod som oversætter af bl.a. Farvel til Vaabnene, 1936, Den gamle mand og havet, 1952 og Hvem ringer Klokkerne for?, 1941, hvor en højesteretsdom gav ham medhold da han hævdede at titlen, der var tilpasset dansk sprogbrug, var ophavsretlig beskyttet. 1940 fratrådte R. sin stilling på forlaget og virkede fra 1941 som lektor i skandinaviske sprog ved universiteterne i Bonn og Köln, en stilling han bestred til 29.8.1943. Ved hjemkomsten til Danmark fik han ansættelse som kontorchef på G. E. C. Gads Forlag, 1954 som forlagsleder og virkede som sådan til sin afgang med udgangen af 1980. – Det er utvivlsomt R.s fortjeneste at det gamle og ansete firma ekspanderede stærkt efter Frederik Gads død 1956. Fra at være et udpræget lærebogsforlag, hvor navnlig det juridiske havde været dominerende, anlagdes en langt bredere forlagspolitik. Teologi, filosofi, kunst og litteraturvidenskab kom i højere grad til at dominere forlagets udgivelser, ligesom større værker enten blev nyudgivet eller genoptrykt i stærkt reviderede udgaver. Han stod som initiativtageren til den nye femte udgave af Trap Danmark i 31 bind der påbegyndtes 1958 og afsluttedes 1972, ligesom han sammen med dr.phil. Frederik Nielsen påtog sig redaktionen af det store nye værk Danske digtere i det 20. århundrede. I de senere år er listen fra forlaget blevet forøget med mange håndbøger, fortrinsvis om naturvidenskabelige emner hvor farvetavlerne trykkes i store oplag, beregnet på de udenlandske udgaver. Forlagets udgivelser er hovedsagelig domineret af skole- og lærebøger samt håndbøger af høj kvalitet. Undtagelser er lidt mere almene emner hvor bl.a. R. selv har genfortalt den nordiske mytologi i bogen Odin og Tor. Som en original forlagsidé kan anføres at R. allerede 1966 opfordrede sine forlagskolleger til at skrive forlagets julebog hvor emnet på enkelte undtagelser nær altid var knyttet til en by i en selvvalgt periode. Om alle forlagets udgivelser gælder det, at de er præget af gedigent og godt bogarbejde, som regel tilrettelagt af Erik Ellegaard Frederiksen. R.s store arbejdskraft og administrative evner kom snart til anvendelse i organisationsarbejdet. 1957 blev han valgt ind i Den danske forlæggerforenings bestyrelse, og 1967 blev han dens formand, et hverv han bestred i otte år. At det fornemme gamle firma snart kom til at indtage en førende stilling i forlagsverdenen skyldes utvivlsomt R. Såvel forlag som boglade gennemgik en tiltrængt foryngelseskur i hans tid, og hans humanistiske interesser i forening med en sikker æstetisk sans kom til at præge udgivelserne i de år han stod som leder af forlaget.

Familie

Ole Restrup blev født i København (Matth.); begravet på Holmens kirkegård, København.

Forældre: overbetjent, senere overvagtmester ved statspolitiet i Vejle Axel Andreas R. (1874–1925) og Vilhelma Antonia Petersen (1889–1920). Gift 1. gang 9.3.1934 med cand.mag. Kirsten Melander, født 21.2.1910 i Kbh., død 1982, d. af Astrid Holmer, f. Melander. Ægteskabet opløst 1946. Gift 2. gang 12.12.1947 i Lyngby (b.v.) med Grete Springborg, født 3.11.1905 i Kbh., død 30.7.1980 i Gentofte (gift 1. gang med landsretssagfører, senere højesteretssagfører Niels Andersen, født 1907; ægtekabet opløst 1947), d. af vekselerer Carl Christian S. (1873–1949) og Clara Marie Schiøtt (1880–1945).

Udnævnelser

R. 1971.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig