Oluf Bruun, 6.4.1711-30.12.1767, byfoged. Født i Dragstrup, Mors, død i Kbh., begravet sst. (Helligg.). Som huslærer på Tybjerggård 1733–35 indlod B. sig i intim forbindelse med børnenes mor, og da forholdet fik følger indgik de i hemmelighed ægteskab, idet hun til kancelliet opgav sit navn som Conradine Sophie Friederichsdatter og derved opnåede bevilling før hendes forældre nåede at afværge det. I vrede over datterens mesalliance gjorde de hende arveløs, fratog hende retten til det adelige navn og til hendes fire børn af 1. ægteskab. Hun var en meget begavet kvinde, usædvanlig belæst og sprogkyndig, for sin tid, kunne bl.a. hebraisk. Som sin far skrev hun digte og deltog med hæder 1739 i en digtekonkurrence udskrevet af Ludvig Holberg. – 1736 købte B. Gerdrup hovedgård som han drev til 1750 hvor han købte en gård ved Vordingborg. 1753 blev han birkedommer for Hammer, Bårse og Jungshoved. Efter ægtefællens død flyttede han til Kbh. hvor han 1763 blev byfoged. Han bedømmes af samtiden som en kundskabsrig mand med interesse for kirke og skole. Han fik oprettet skoler i Sønderup og Eggeslevmagle og sørgede for udsmykning af Boeslunde kirke. Blandt hans nære venner var Frederik Rostgaards bibliotekar, senere gehejmearkivar Jacob Langebek. 1767 blev han udnævnt til medlem af den første landbokommission der optog ikke-adelige, men han døde efter fald på en trappe før han nåede at gøre sig gældende. – I sit første ægteskab fik han fire børn. Datteren Marianne blev gift med konsul Andreas Æreboe, den ældste søn Frederik Conrad, født 1736, omkom som kadet fem dage før sin 17-års fødselsdag på fregatten Falster der eksploderede ved Marokkos kyst 1753; den yngste, Adolph Christian blev far til Malthe Conrad B. – Kancelliassessor 1736, justitsråd 1761.

Familie

Forældre: sognepræst i Dragstrup Peder Jacobsen Brunov (1677–1712) og Anna Olesdatter Hosum (død 1712). Gift 1. gang 2.3.1736 med Conradine Sophie Rostgaard, født 20.5.1704 på Farumgård, død 23.2.1758 på Gerdrup. (gift 1. gang 7.8.1720 på Krogerup med kornet, senere ritmester Frederik v. d. Maase, 1696–1728), d. af gehejmearkivar, senere oversekretær Frederik Rostgaard (1671–1745) og Conradine Revenfeld (1687–1770). Gift 2. gang med Margrethe Frederikke Storm, d. af generalløjtnant Frederik v. Storm (død 1754) og Hedevig v. Wärenskjold (død 1771).

Bibliografi

Kbh.s adressekontors efterretn. 1767 nr. 196; 1768 nr. I 7 9 11. – F. C. Schønau: Saml. af lærde da. fruentimmer II, 1753 1283. H. Fritz: Ligprædiken over C. S. Bruun, 1758. Seyer Mahling Beyer: En antiqvarisk og statistisk topographie over Egitzlefmagle sg. og V. Flakkebjerg hrd.s pastorater, 1820. Seehusen: Optegn, om Lyngbygård og Gerdrup, 1868 38–42. Chr. Bruun: Fr. Rostgaards liv og levned, 1870 224f. 419–25. Breve fra Jacob Langebek 1735–75, udg. H. F. Rørdam, 1895. J. S. F. Reverdil: Struensee og det da. hof 1760–72, 1917 60. Johs. C. Jessen: V. og Ø. Flakkebjerg hrd.s skolehist. 1938. – Breve til Jacob Langebek i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig