Oluf Gjerløv-Knudsen, Carl Oluf Gjerløv-Knudsen, 28.1.1892-16.4.1980, arkitekt. Født i Horsens, død i Hørsholm, urne på Søholm kgd. G.-K. blev student 1912 fra Horsens, tog filosofikum 1913 og gennemgik Teknisk selskabs skole i Kbh. med afsluttende eksamen 1917, kom derefter ind på kunstakademiet og tog afgang fra arkitekturskolen 1923. Med enkelte afbrydelser tegnede han 1916-23 hos Anton Rosen. Efter Rosens død 1928 overtog han nybygningen af institut for teknisk kemi på Østervoldgade som Rosen havde begyndt at projektere for Polyteknisk læreanstalt. Bygningen opførtes 1929-32 og hermed indledte G.-K. en langvarig tilknytning til læreanstalten. Han kom til at udforme det store nybyggeri ved Østervoldgade på det gamle garnisonssygehus' grund i perioden frem til 1963, og han fik tillige en lang lærergerning ved samme institution, som lektor fra 1936 og som docent 1946-62 i husbygning og byplanlægning. Det store sammensatte kompleks er opført i gule mursten i en- nøgternt opdelt form med et stort monumentalt indgangsparti mod Østervoldgade. Af hans andre arbejder kan nævnes bygninger i Horsens for C. J. Aggerbeck 1920-23 og G.-K.s eget hus, Vermehrensvej 6, Klampenborg, fra 1934, Danmarks akvarium ved Strandvejen, i Charlottenlund, indviet 1939 samt direktoratet for patent- og varemærkenævnet. G.-K. har endvidere en lang arkitekturteoretisk produktion bag sig. Hans navn er bl.a. knyttet til terrassehuset, et etagehus, bygget over en simpel planform, aftrappet opefter og med åbne, beplantede terrasser på afsatserne. Terrassehuset skulle egne sig til såvel beboelse som fx sanatorier, hoteller og skoler, og ideen bag typen var affødt af ønsket om at skabe mere lys og sundhed i etagebebyggelsen. Typen var almindeligt udbredt igennem 1920erne, men G.-K. var imidlertid selvstændigt kommet ind på ideen i første halvdel af 1920erne og har sikkert givet et betydningsfuldt bidrag til den nyere bykulturs opløsning af gadebilledet i store fritliggende husblokke. Han har udarbejdet en række byplanskemaer for bebyggelse med terrassehuse der også har vakt opmærksomhed i udlandet. Han har siden været optaget af problemer omkring formgivningens væsen, et arbejde der har affødt en stor teoretisk produktion. Af hans litterære værker kan nævnes: Er en rationel Kunstundervisning mulig?, 1925, Terrassehuse til Beboelse og Sanatorier, 1925-26, Formlære i Forbindelse med Bygningskunst, 1945, Husbygningsteknik, 1948 (s.m. H. Bonnesen), Formens filosofi, 1956. Fra 1950erne har G.-K. beskæftiget sig med emner af filosofisk og samfundskritisk art udfra sit engagement i moderne miljøproblemer. Denne del af hans forfatterskab omfatter talrige titler, hvoraf flere er oversat til engelsk.

Familie

Forældre: sagfører Carl Johan Knudsen (1863-1936) og Jenny Gjerløv (1865-1936). Navneforandring 6.10.1914. Gift 1. gang 29.6.1926 på Frbg. med arkitekt Ellen Vogel-Jørgensen, født 20.10.1896 på Frbg., død 11.9.1985, d. af skoleinspektør Hans Georg Ludvig V.-J. (1851-1907) og Anna Nathalia Hoffmann (1862-1941). Ægteskabet opløst 1943. Gift 2. gang 16.7.1943 i Skælskør med Vibeke Camilla Margrethe Lassen, f. Brandt, født 12.2.1910 i Hellerup, død 1.4.1975 i Birkerød (gift 1. gang med arkitekt Mogens Lassen, født 1901; ægteskabet opløst, gift 3C med teknikumingeniør Paul Winding, født 1927; ægteskabet opløst), d. af arkitekt Alfred Jens Ferdinand Brandt (1873-1937) og Olga Rye-Lassen (1865-1943). Ægteskabet opløst 1956.

Udnævnelser

R. 1942. R.1 1954.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Architekten U, 1930 77-80 (Polytekn. læreanstalt). Sst. 1940 65 (Patent- og varemærkevæsenets bygn.).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig