Oluf Vilhelm de Fine Skibsted, 23.7.1814-19.11.1891, søofficer. Født i Kbh. (Frue), død sst., begravet sst. (Holmens). S. blev kadet 1828, sekondløjtnant med Gerners medalje og kongens æressabel 1833, premierløjtnant 1841 og kaptajnløjtnant 1851. Som løjtnant var han bl.a. med briggen Allart i Vestindien 1835–37, i koffardifart til Vestindien 1838, med korvetten Galathea til Middelhavet 1839 og med linjeskibet Christian VIII 1841. S.å. blev han, der havde lagt sig efter studiet af matematik og artilleri, ansat som lærer ved søkadetakademiet i matematik og var i de følgende år udkommanderet med kadetskibet, korvetten Flora. 1847 blev han inspektionsofficer ved søartilleriet og auskultant ved konstruktions- og regleringskommissionen. 1851 sendtes S. på en længere rejse for at studere søartilleri i Sverige, Tyskland, Frankrig og England og blev ved sin hjemkomst n.å. undertøjmester og lærer ved søkadetakademiet i artilleri. 1853 var han med linjeskibet Dannebrog. 1854 blev han kst. og n.å. udnævnt til tøjmester og chef for artillerikorpset og 1858 direktør for søartilleriet med orlogskaptajns karakter. Som tøjmester har han indlagt sig fortjeneste ved indførelse af betjeningsreglementer for de forskellige skibes artilleri hvorfor han har krav på en del af æren for den gode skydning der blev præsteret af flåden 1864. Ligeledes skyldes oprettelsen af et musikkorps inden for marinen ham. Under hans tøjmestertid faldt overgangen fra glatløbede til riflede kanoner og de første forsøg med bagladeskyts. S. var skeptisk indstillet over for det første bagladeskyts og søgte forgæves at modsætte sig forsøgsskydninger på Amager 1861 med en "Whitworth" kanon idet der ikke forinden var gennemført en række prøver. Ved skydningen mistede flere livet. S. afgik 1868 med kommandørs karakter da embedet som direktør for søartilleriet blev nedlagt, men fortsatte som lærer i artilleri for kadetterne til 1873.

Familie

Forældre: kontorchef i rentekammeret, etatsråd Arnold de Fine S. (1785–1851) og Agathe Johanne Lovise Charlotte Haxthausen (1787–1846). -6.5.1843 i Kbh. (Holmens) med Antonia Augusta Schønheyder, født 8.5.1816 i Kbh. (Holmens), død 23.10.1885 sst. (Holmens), d. af kaptajn, senere admiral Ulrich A. S. (1775–1858) og Christiane C. Hansen (1792–1859).

Udnævnelser

R. 1850. DM. 1862. K2. 1868.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Tidsskr. for søvæsen ny r. XXVII, 1892 7–10. P. Andersen: Bidrag til søartilleriets hist., 1909 138–48.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig