Oscar Hansen, Oscar Otto Christian Hansen, 14.12.1856-11.9.1938, filosof, pædagog. Født i Rudkøbing, død i Kbh., urne på Bispebjerg kgd. H. blev i Nykøbing F. uddannet i vinkyperfaget og arbejdede en tid i brødrenes forretning i Svendborg. Lyst til bogligt arbejde i forbindelse med en stærk interesse for religiøse problemer førte ham ind på tanken om at studere teologi, og 1882 blev han student (privatist) fra Haderslev læreres skole.

Religionshistoriske, sproglige og filosofiske studier førte ham imidlertid ret hurtigt bort fra teologien, og 1887 tog han magisterkonferens i filosofi. 1892 disputerede han for den filosofiske doktorgrad med Undersøgelser vedrørende Grundlaget for Kants Erkendelsesteori, og i de følgende otte år forelæste han som privatdocent over filosofiske og religionshistoriske emner. 1905 blev han der siden 1884 havde undervist i pædagogik på Vesterbros seminarium beskikket til som docent at lede undervisningen i pædagogik ved prøven for lærere og lærerinder ved de højere almenskoler, uden dog at være ansat under universitetet.

Han virkede som docent til 1922 da sygdom nødte ham til at nedlægge arbejdet. – Stærkt socialt interesseret kom H. tidligt ind i det folkeoplysende arbejde i Kbh. 1883-92 var han medlem af bestyrelsen for Studentersamfundets aftenundervisning for arbejdere. 1887 var han medstifter af Provinsbørns feriebesøg og 1892 stifter af og (indtil 1902) formand for Studentersamfundets museumsudvalg; tillige virkede han ivrigt for sport og skolesang-stævner. 1910-12 var han formand for spejderkorpsets bestyrelse (1924 æresmedlem af korpset). 1883-1907 var han medleder af forskrivning af videnskabelig engelsk litteratur og 1912 stifter af og formand for Foreningen for videnskabelig pædagogik. 1896-1903 repræsenterede han i folketinget Valbykredsen (venstrereformpartiet), og 1901-12 var han medlem af havnerådet og 1904-12 formand for dettes budgetudvalg.

Endvidere har han haft sæde i komiteen for Ny Carlsberg glyptoteks nybygning. – Foruden talrige artikler i dagblade og tidsskrifter skrev H. Troen som bevidsthedstilstand. En sykologisk skitse, 1887, Kortfattet Fremstilling af de østasiatiske Religioner, 1893, Fra åndslivet i det klassiske Kina, 1894, Filosofien i Danmark i det 18. og 19. Aarhundrede, I, 1897, Opdragelseslære, 1898, Udviklingslære, 1902, Pædagogik I-II, 1916-20 (III foreligger i manuskript), Pædagogisk Teori og Filosofi (i Festskr. til professor Otto Anderssen, Kria. 1921) og Børnene og Livets Lære, s.å. En selvbiografi foreligger i manuskript. – Som filosof var H. udpræget positivist, med særlig interesse for logiske og erkendelsesteoretiske problemer.

Familie

Forældre: politibetjent Jens H. (1810-80, gift 2. gang 1864 med Bodil Marie Henriksen, 1820-1902, gift 1. gang 1847 med skipper Hans Frederik Hansen, død 1854) og Diliane Sophie Blangsted (1814-60). Gift 4.5.1899 i Kbh. (b.v.) med Elisa Philipsen, født 20.7.1860 i Kbh. (Mos.), død 31.1.1943 i Kbh., d. af forlagsboghandler P. G. P. (1812-77) og Bella Nathanson (1816-1912).

Ikonografi

Træsnit 1895 efter tegn. af Bourgeois. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1892 115f. Kbh.s univ.s årbog 1905-06, 1908 406. O. H.: Hvorledes jeg blev politiker, i Tiden VI, 1915 38-40. -N. P. Bransager og P. Rosenkrantz: Den danske regering og rigsdag, 1901-03 196-99. Den blå bog. Festskr. for studenterne 1882 fra Haderslev læreres skole, 1907 149. Anathon Aall: Filosofien i Norden, Kria. 1919 193. Chr. B. Flagstad i Vor Ungdom, 1917 529-35; 1920, 155-61.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig