Otte Rud, d. .1510, til Vedby, lensmand. Død i Landsberg, Bayern. R. nævnes tidligst 1482 da forældrenes livsbrev på Venslev udvidedes til også at omfatte ham. 1502 deltog han i belejringen af Älvsborg og skal være blevet hårdt såret ved Åke Hanssons overrumpling af den danske lejr. En episode under denne kamp medførte en æresstrid med Anders Bille (1477–1555). 1503 nævnes R. som hofsinde og sendtes da til Norge for til svogeren Henrik Krummediges forbitrelse at afløse ham som befalingsmand på Bahus. I denne stilling gjorde han god fyldest. Hans hovedmodstander var her svenskeren Nils Ragvaldsson der havde sat sig fast på det nærliggende Olufsborg, en svært tilgængelig klippefæstning som det ved et dristigt kup selve julenat 1504 lykkedes R. at indtage; som løn for denne bedrift fik han 1508 brev på den besejrede fjendes forbrudte gods. Allerede forinden, vistnok i efteråret 1506, hvade han afstået Bahus; n.å. afløste han den svenske adelsmand Nils Bosson som slotshøvedsmand på Borgholm og skal her have været bønderne en hård herre. Men militært hævdede han sin stilling med mod og kraft, selv over for en så farlig modstander som Hemming Gad på Kalmar slot. Natten til 3.8.1509 bemægtigede han sig i spidsen for en dansk flåde Åbo som han derefter underkastede en selv efter den tids målestok usædvanlig hårdhændet og grundig plyndring; den varede i fem dage og gik særlig ud over domkirken hvis inventar næsten fuldstændig bortførtes; en herfra røvet alterkalk fandtes, indtil den i 1925 blev tilbagegivet, i Ejby kirke ved Køge. Måske drevet af anger over sin råhed og griskhed begav R. sig snart efter på pilgrimsrejse til Jerusalem, men døde undervejs.

Familie

Forældre: Jørgen R. (1435/40–1504/05) og Kirstine Rosenkrantz (død 1509). Antagelig ugift. – Bror til Anne R. og Knud R.

Bibliografi

Bidrag till Skandinaviens hist., udg. C. G. Styffe V, Sth. 1884. – [L. S.] Vedel Simonsen: Familie-efterretn. om de da. Ruders adelsslægt I, 1845 131–37. C. F. Allen: De tre nord. rigers hist. I, 1864 271 310 350 409 427–31. A. Heise: Familien Rosenkrantz's hist. II, 1882 23 27–32.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig