Otto Bülow, Otto Christian Severin August Bülow, 4.4.1812-24.10.1895, officer. Født i Kbh. (Garn.), død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). Fra sit niende til sit syttende år gennemgik B. landkadetakademiet dels som volontær, dels som "virkelig" kadet og udnævntes 1828 (ane. 1827) til sekondløjtnant i infanteriet, men forblev foreløbig ved akademiet som inspektionsofficer. 1836 blev han premierløjtnant. Ved krigens udbrud 1848 ansattes han ved overkommandoen, ved hvilken han som kaptajn II deltog i alle kampene dette år og blev stærkt fremhævet for sit forhold. 1849 blev han, stadig ved overkommandoen, kaptajn I, deltog ved Kolding, Gudsø og Fredericia og udnævntes s.å., kun 37 år gammel, til major, fik kommandoen over en bataljon med hvilken han deltog i kampene 25.7.1850 ved Gryde skov og Isted sø m.m. 1854 blev han oberstløjtnant, 1862 oberst. Som brigadekommandør 1864 på Dannevirkestillingens højre fløj (Store Dannevirke) havde han en ret udsat post og viste nogen nervøsitet, men rostes med grund for sin føring ved Dybbøl 17. og 28.3. - 1867 blev han general og chef for 2. jyske brigade (Viborg), i hvilken stilling han forblev til opnået aldersgrænse (1882). Som følge af at han 1868 havde indstillet en oberst til afsked, til dels på grund af formentlig mindre god føring under kampen på Als 29.6. indvikledes B. i en skarp avisfejde og blev selv angrebet af tidligere undergivne for sin føring under denne kamp. Sagen gav yderligere anledning til lange debatter i folketinget vinteren 1868-69 hvori B.s forhold med hensyn til indstillingen og efter denne blev ret skarpt kritiseret. Hans føring af større styrker de første generalsår under lejrsamlingerne ved Hald åbnede ham udsigt til yderligere avancement, men derefter synes hans åndelige kapacitet, navnlig beslutningsdygtigheden, ikke at have holdt skridt med hans legemlige. Han forblev dog stedse en myndig og alvorlig personlighed.

Familie

Forældre: kaptajn Frederik August Ulrich B. (1781-1823) og Cathrine Marie Rasmussen (1785-1834). Gift 1. gang 9.10.1849 i Kbh. (Garn.) med Cecilia Ottilia Septima Falkenskjold, født 10.11.1818 i Kbh. (Trin.), død 9.9.1862 i Odense, d. af stempelpapirkommissær, afsk. major Andreas (Anders) Sehested F. (1781-1841) og Cathrine Hedvig Leth (1782-1844). Gift 2. gang 30.11.1866 i Ødum med Pauline Andrea Brønsted, født 14.9.1840 i Vrå, 17.2.1920 på Frbg., d. af sognepræst i Vrå, senere Ødum Frederik Severin B. (1805-93, gift 2. gang 1877 med Elisabeth Kirstine Kragh, 1833-83) og Marie Dorothea Hein (1809-74).

Udnævnelser

R. 1848. D.M. 1850. K.1 1864. S.K. 1877.

Ikonografi

Blyantstegn. af N. Simonsen 1850 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

P. v. Bülow: Familienbuch der v. Bülow, 1858 205. Taschenbuch der adeligen Håuser. Deutscher Uradel, 1931 55. Rigsdagstid., folketinget, 1868-69, sp. 4421-87. Berl. tid. 18.12.1868. Nationaltid. 17.12.1887, Militær tid., 1895 420 f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig