Otto Himmelstrup Hvidberg, 25.9.1771-15.1.1822, politidirektør. Født i Bælum, død i Kbh., begravet sst. (Frue). Den jyske præstesøn der næppe har haft midler til studeringer blev dansk jurist efter eksamen 1793 og 1796, sidstnævnte år blev han indskrevet som privatist ved universitetet, men om hans studier her foreligger kun det fingerpeg at han 1804 i tidsskriftet Biographens fjerde hefte under pseudonymet Student Hansen offentliggjorde en afhandling W. Shakespeares Levnet. Efter at have været kopist ved Kbh.s politiret blev han 1800 fuldmægtig sst., og 1802 desuden passkriver. 1806 blev han sekretær og kontorchef ved brandkommissionen og, til 1812, kasserer ved brand- og vandvæsen, hvorefter han blev sekretær og bogholder ved havne- og opmudringsadministrationen. 1815 fik hans besvarelse af en prisopgave: Noget om Tyverierne, for hvilken han fik anden præmie, anerkendende omtale i bladene, og 25.8.s.å. blev han politidirektør i Kbh. I denne egenskab blev han medlem af en række kommissioner, bl.a. den der skulle påkende "de ved Tugthuset forefaldne Uordener". Trods den fornemme betegnelse politidirektør var H. mindre selvstændig end de tidligere politimestre, idet justitsministeren H. F. Kaas s.å. var gjort til politiets øverste chef – og gjorde brug af sin myndighed. Det er derfor ikke til at afgøre om H., som det blev sagt, ikke viste sig stillingen voksen under jødefejden 1819, eller om han agerede prügelknabe da han 1.1.1820 blev afskediget. Det skete i nåde og med pension, og s.å. fik han bestalling som prokurator ved alle under- og overretter, højesteret undtaget, med fritagelse for det normale prøveår. Han døde to måneder efter sit tredje ægteskab, ifølge Frue kirkebog druknede han. Hans enke overlevede ham i 54 år. – Virkelig kancelliråd 1811. Justitsråd 1815.

Familie

Forældre: sognepræst i Bælum Bolle Nicolai H. (1743–1805) og Louise Mørck (1750–1828). Gift 1. gang 12.7.1799 i Præstø med Christiane Helene Charlotte Ziervogel, døbt 4.6.1779 i Kbh. (Holmens), død 27.4.1843 i Kbh. (Frue), d. af kommandør Henrik Gottlieb Z. (1727–1802) og Ingeborg Marie Hvass (1755–1802); ægteskabet opløst 1813. Gift14.7.s.å. i Kbh. (Holmens) med Christiane Charlotte Gerner, døbt 20.11.1770 i Kbh. (Holmens), død 13.2.1821 sst., d. af kommandørkaptajn Jens G. (1731–83) og Hedevig Margrethe Fridericia Ziervogel (1733–1819); kusine til 1. hustru. Gift 3. gang 14.11.1821 i Kbh. (Frue) med Anne Quist Schmidt, født 1.1.1794 i Hobro, død 8.6.1876 på Skt. Hans hospital, d. af kordegn, kateket og skoleholder i Hobro samt degn i Skellerup Christen Quist S. og Marie Elisabeth Mørck.

Bibliografi

Dansk literaturtid. 1815 141–43. Kbh.s skilderi s.å. nr. 37–40. O. Nielsen i Pers.hist.t. I, 1880 301 f = Kbh.s politimestre og politidirektører, 1881.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig