Otto Lerche

Otto Lerche, 19.8.1873-4.3.1953, baron, ingeniør. Født på Lerchenborg, død i Hellerup (Helleruplund), begravet Hellerup kgd. L. blev student 1890 fra Roskilde og 1898 cand. polyt. i ingeniørfaget. Efter eksamen fik han ansættelse som vikarierende ingeniørassistent ved havnevæsenet i Esbjerg. 1899 rejste han på et års studieophold til den tekniske højskole i Hannover hvor han særlig studerede elektroteknik, men gik 1901 ind som deltager i det få år forinden stiftede ingeniørfirma Fr. Johannsen, J. Saabye og O. L. der byggede marinestationen ved Flensborg og havde forskellige opfyldnings- og bolværksarbejder i Kbh.s havn, særlig i Kalvebodstrand. Da Fr. Johannsen 1903 blev telefondirektør førte Saabye og L. firmaet videre under navnet Saabye & L. Man var særlig beskæftiget med vandbygningsarbejder, bl.a. læmolerne ved Vorupør og Hanstholm der krævede anvendelse af meget store kraner for at modstå Vesterhavets bølger. Firmaet arbejdede også med bygning af Skt. Eriksbroen i Stockholm hvor trykluftfundering vistnok blev anvendt første gang i Sverige. Der udførtes også store uddybningsarbejder, og der er næsten ikke den havn i Danmark hvor firmaet ikke har arbejdet. Anskaffelsen af det store uddybningsmateriel gav stødet til, at firmaet 1906 oprettede Kastrup Maskinfabrik der voksede til en stor virksomhed som udførte jernkonstruktioner, tankanlæg, broer og moderne vejmateriel. Også i det tidligere Dansk Vestindien udførtes et stort havnearbejde som L. selv førte tilsyn med. Firmaet havde efterhånden fået en sådan position at den tyrkiske regering 1927, via den svenske lokomotivfabrik Nydqvist & Holm, henvendte sig til det om at projektere og føre tilsyn med bygningen af ca. 1000 km nye jernbaner i Tyrkiet. L. foretog selv den første rekognoscering af nordlinjen i det uvejsomme terræn. Firmaet Kampmann, Kierulff & Saxild blev opfordret til at deltage i projektet og var det førende ved arbejdets udførelse. Da banebyggeriet i Tyrkiet var færdigt udførtes efter opfordring et tilsvarende i Iran. L.s omfattende tekniske viden medførte, at han 1931 blev knyttet til direktionen for A/S Kryolit-Mine og Handelsselskabet, og 1940 blev han tillige medlem af direktion og bestyrelse for A/S Kryolitselskabet Øresund. L. deltog sjældent i foreningslivet og var i det hele taget meget tilbageholdende i sin fremtræden udadtil, men hans betydelige indsats som ingeniør gjorde hans navn kendt og agtet i vide kredse.

Familie

Forældre: lensgreve Christian Albrecht L. (1830–85) og Cornelia Emma Sophie Louise Tillisch (1837–1904). Gift 8.2.1930 i Kbh. (Holmens) med Else Grundtmann, født 25.6.1898 i Kbh., død 13.2.1985 (gift 1. gang 1919 med legationssekretær, cand.polit., greve Erik Hans Schack, 1889–1973 (ægteskabet opløst 1929), gift 2. gang 1931 med Fanny Laura Marie Agnete Bodenhoff, født 1898, gift 1. gang 1916 med fabrikant Harald Carl Emil van Deurs, 1874–1950), d. af underkanoner, senere artillerimester Alfred Emil William G. (1867–1945) og Ingeborg Marie Margrethe Olsen (1870–1948).

Udnævnelser

R. 1931. DM. 1942. K. 1952.

Ikonografi

Mal. af H. Vedel udst. 1945. Foto.

Bibliografi

Studenterne fra 1890, 1915. Travaux exécutés en Turquie par le groupe suédodanois 1927–35, 1937. Osv. Andersen i Ingeniøren, 1953 359f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig