Ove Krak

Artikelstart

Ove Krak, Ove Krack, 18.12.1862-17.4.1923, læge, vejviserudgiver. Født i Kbh. (Garn.), død sst., urne på Garn. kgd. K. blev student 1881 fra Sorø, tog medicinsk embedseksamen 1889, var kandidat ved Frederiks hospital 1889–91 og 1892 reservelæge ved Garnisons sygehus. 1891–1903 praktiserede han som læge i Kbh., men allerede i de senere år inden for denne periode bistod han sin aldrende og meget tunghøre far med planer og forhandlinger vedrørende udgivelsen af Kbh.s vejviser, og fra 1903 stod han som dennes ansvarlige udgiver. Samtidig ophørte det siden 1862 bestående forhold at Kbh.s kommune hvert femte år meddelte eneretten til bogens udgivelse. – Skønt uddannet med en helt anden livsplan for øje havde K. efterhånden fattet en overordentlig stærk interesse for denne virksomhed og tro på dens udviklingsmuligheder. Fra sin lægegerning og sin ungdoms deltagelse i sport og teaterliv medbragte han en ikke almindelig menneskekundskab. I mangt og meget var han faderens modsætning: intuitiv og ofte handlende efter indskydelse hvor faderen var den planmæssigt arbejdende organisator. Hovedlinjen i sit livsværk fastholdt han imidlertid med stor fasthed: at udvikle vejviseren (nu K.s vejviser) til en Handelskalender for Danmark eller, som han ofte udtrykte det, til "det uundværlige Bindeled mellem alle virksomme Danske". 1905 udvidedes bogen med de første Provins-Registre hvortil senere kom fortegnelse over privatadresser og større gårde for hele Danmark, afdelinger for Færøerne og Island, alt sammen ledsaget af et voksende kortmateriale. Under alt dette blev vejviseren en stadig større virksomhed, også i forretningsmæssig henseende, og K. lod da denne danne grundlaget for et forlagsforetagende af ejendommelig karakter: fra 1910 udgav han den personalhistoriske årbog K.s Blaa Bog, et dansk sidestykke til "Who's Who" og "Wer ist Wer". I de følgende år kom en række skrifter med stof fra Kbh.s topografi og historie (Danmarks ældste Forretninger, Krak's Tidstavler, Kbh.s Borgere 1659, Minderige Huse, Vejviseren gennem 150 Aar osv.) eller i nærmere tilknytning til vejviserens aktuelle opgaver (K.s Lommevejviser, K.s Navnebog, K.s Kort over Kbh. m.fl.). – Efter K.s død overgik det store foretagende i henhold til hans testamente og i forståelse med hans mangeårige kompagnon, C. Brosted, til et fond, K.s legat, hvis overskud "skal komme samfundsnyttige Formaal til Gode, fortrinsvis Personer, Institutioner eller Foretagender der virker til Bedste for dansk Handel og Industri".

Familie

Forældre: stadskonduktør T. K. (1830–1908) og Charlotte H. v. d. Recke (1828–97). Gift 17.10.1913 i Gimlinge med maler og billedhugger Else Cecilie Emilie Nielsen, født 19.3.1885 i Kbh. (Fødsst.), død 18.8.1930 på Vindbyholt ved Fakse (gift 1. gang 1903 med portrætmaler Gustav Frederik Osborn Brock, 1880–1945, gift 2. gang 1915 med Else Bardenfleth, født 1893), adoptivd. af læge i Fuglebjerg William Alexis Nielsen (1842–1913) og Charlotte Amalie Eckardt (1852–1924).

Ikonografi

Tegn. af E. Krause, 1904, og mal. af Else Krak, 1921 (begge Kraks legat). Foto.

Bibliografi

Hj. Gammelgaard: Vejviseren gennem 150 år, 1919. Berl. tid. 18.4.1923. Kraks vejviser, 1937 (forordet). Carl C. Christensen: Fra Holck til Krak, 1943 68–94.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig