Ove Paulsen, Ove Vilhelm Paulsen, 22.3.1874-29.4.1947, botaniker. Født i Århus, død i Gentofte, begravet i Helsingør. Efter 1892 at være blevet student fra Helsingør påbegyndte P. straks studiet af naturvidenskaber med botanik som speciale og tog heri magisterkonferens 1897. S.å. debuterede han som botanisk forfatter med en skildring af vegetationen på Anholt. Ud over adskillige ekskursionsberetninger og enkelte morfologiske noter om danske planter har P. ikke publiceret synderligt fra sit lands floraverden, men så meget des mere fra fremmede landes. Mens Danmark endnu ejede De vestindiske øer foretog han vinteren 1895-96 en rejse dertil og udgav sammen med F. Børgesen en beretning Om Vegetationen paa de dansk-vestindiske Øer, 1898 hvori han skildrede dels krat- og skovvegetationen, dels visse bladanatomiske forhold. 1898-99 deltog P. i O. Olufsens anden ekspedition til Pamir, en rejse der resulterede i en række vigtige publikationer. Det af ham samlede store plantemateriale bearbejdedes dels af ham selv, dels af en række medarbejdere i Piants collected in Asia-Media and Persia, 1901-09. Endvidere udgav han 1911 en meget fyldig og højst interessant skildring af de mærkelige plantesamfund i hvad han afgrænser som Transkaspien (Træk af Vegetationen i Transkaspiens Lavland, benyttet som doktordisputats); værket udkom lidt senere tillige på engelsk. Desuden har P. 1920 (i Ole Olufsen: The second Danish Pamir Expedition) givet den udførlige fremstilling Studies in the vegetation of Pamir. – Fra sin deltagelse i internationale plantegeografiske ekskursioner i Nordamerika 1913 og i Schweiz 1923 har P. offentliggjort nogle meddelelser. Og endelig har han 1936 besøgt Nordafrika og hjembragt planter herfra. – 1900 var P. blevet ansat ved Kbh.s univ.s botaniske museum, 1905-16 som assistent, fra 1912 tillige som havens plantebestemmer og 1918-20 som museets inspektør. Samtidig var han 1902-16 som assistent knyttet til planktonafdelingen under kommissionen for havundersøgelser (oprettet 1902). I denne egenskab har han deltaget i adskillige togter, således 1903, 1904 og 1905 ved Island og Færøerne, 1906 i Biscayahavet og Atlanterhavet og 1908-09 og 1928 i Middelhavet. Om det på disse og andre rejser indsamlede store planktonmateriale har P. udgivet en lang række publikationer. 1931-45 var P. medlem af kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser og leder af dens planktonafdeling. P. var 1908-20 lærer i botanik ved lærerhøjskolen, og 1920-44 professor i samme fag ved Farmaceutisk læreanstalt. I denne egenskab har han til brug for sin undervisning udgivet lærebøgerne De vigtigste Plantegrupper, 1923 og Grundtræk af den almindelige Botanik, 1927 (2. udg. 1939), desuden har han udgivet enkelte udmærkede zoologiske afhandlinger. Endelig skal nævnes at det 1917 startede, fortræffelige naturhistoriske tidsskrift Naturens Verden fra dets begyndelse til 1932 lededes af P. Selv skrev han heri en mængde populære artikler om meget forskellige emner og gav her (som andetsteds) udmærkede biografier af nordiske botanikere, arbejder, der ligesom hans videnskabelige publikationer er båret af en sober form og stil og af selvstændighed. Inden for Dansk botanisk forening gjorde han et stort arbejde, 1938-44 som formand. -Medlem af Videnskabernes selskab 1937.

Familie

Forældre: ritmester Carl August Frederik Christian Ludvig P. (1824-91) og Jenny Christine Pind (1843-79). Gift 10.7.1902 i Ålborg med Lucie Søltoft, født 3.10.1874 i Århus, død 14.4.1949 i Gentofte, d. af premierløjtnant, senere generalmajor Carl S. (1837-1915) og Hertha Louise Elisabeth Paludan-Müller (1843-1939).

Udnævnelser

R. 1930. DM. 1937. F.M.2. 1930.

Ikonografi

Træsnit 1898. Foto.

Bibliografi

Carl Christensen: Den danske botaniske lit. 1880-1911, 1913 202-04. Samme: Den danske botaniske lit. 1912-39, 1940 80-82. Alfr. Hansen: Den danske botaniske lit. 1940-59, 1963 246 (bibliografi). – Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1912 151.-Knud Jessen i Botanisk t. XLVIII, 1947 135-40. Samme i Oversigt over vidensk. selsk.s forhandl. 1947-48 79-85. Anne Fox Maule i Kbh.s univ. 1479-1979, red. Sv. Ellehøj XIII, 1979 fl.st. – Breve fra Will. Thalbitzer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig