P.F. Rist, Peter Frederik Rist, 7.7.1844-25.6.1926, officer, forfatter. Født i Kbh. (Holmens), død sst., urne på Ass. kgd. R. meldte sig som officersaspirant frivilligt i krigen 1864. Han var med ved Dybbøl i Paul Scharffenbergs 8. brigade. Efter fredsslutningen vendte han ikke tilbage til artiumlæsningen, men indgik i hæren. Han blev premierløjtnant 1867 med garnison i Helsingør, kaptajn 1881, oberstløjtnant og forflyttet til Kbh. 1894. 1904 afgik han med obersts karakter. R. forstod at tage både mandskabet og sine befalingsmænd og havde ry som en glimrende officer. I garnisonstiden i Helsingør, hans lykkeligste manddomsår, vaktes hans kulturhistoriske interesse, og under besøg i hovedstaden hørte han Georg Brandes' forelæsninger der æggede ham til litterær produktion. Han begyndte med kulturhistoriske skildringer fra 1700-tallets militærvæsen, Fra Støvlet-Tiden, 1884. Som digter debuterede han med En Rekrut fra fire og treds, 1889, skrevet som et fritidsforsøg, gemt hen, fundet frem og udgivet anonymt. I 80ernes grå hverdagsrealisme virkede den som en vederkvægelse med billedet af rask og frisk soldaterliv, den unge Felix, officer og menige af folkets brede klasse. Den er vor sidste krigs menneskelige dokument, dybt national ved sin stille patos i nederlaget, fast i håbet om en ny ærefuld fremtid for fædrelandet. Hurtigt fulgte nu Soldater, 1890 med de første "pasticher" (Ved de lette Dragoner i Itzehoé) og nutidsskildringer fra indkvarterings- og kantonnementslivet (Lille Jens), og Efter Dybbøl, 1892 hvormed han vedgik forfatterskabet til de to foregående bind. Ypperst er heri fortællingen om preussernes overgang til Als. Senere udkom to nye samlinger, Jonathan og andre Fortællinger, 1894 og Fortællinger og Typer, 1901. R.s pastichekunst når højdepunktet med Pagebreve, 1898 hvori den kgl. page Erik Høg i breve fortæller om livet ved hoffet i årene på overgangen fra den bigotte Christian VI til den livsglade Frederik V. Hans sidste digteriske arbejde er romanen Lasse Månsson fra Skåne, 1903, i hvilken tidsbilledet af Falster under Karl Gustavs felttog 1658 danner baggrunden for en kærlighedshistorie, en erotisk idyl. R.s personal- og kulturhistoriske forfatterskab i mere faglig forstand fortsattes med Olaf Ryes Saga, 1899, og efter den digteriske periodes afslutning udfoldede han på disse felter en flittig virksomhed: medredaktør af Meddelelser fra Krigsarkiverne, 1892–96, redaktør 1900–02, medudgiver af det kultur- og litteraturhistoriske tidsskrift Museum 1890–96 og sammen med Julius Clausen udgiver af serien Memoirer og Breve I-L, 1905–27. Hans menneskelige medfølelse førte ham ind i humanitært arbejde som medlem af bestyrelsen for Børnehjemmet af 1870 og som formand i hovedbestyrelsen for Kbh.s understøttelsesforening 1903–20. Gennem hans forfatterskab og hele virksomhed tegner sig billedet af en personlighed af usædvanlig rankhed, indtagende ved sin naturlige noblesse.

Familie

Forældre: distriktskommissær, politifuldmægtig, senere kammerråd August Ahlert R. (1807–84) og Charlotte Frederikke Philipsen (1814–63). Gift 10.10.1874 i Herlufmagle med Ida Margrethe Alvina Møller, født 27.10.1849 i Kbh. (Trin.), død 5.5.1908 sst., d. af politifuldmægtig i Kbh., senere byfoged i Frederikshavn og byskriver i Assens, Lorents Berthelsen M. (1809–70) og Caroline Marie Dømler (1818–97).

Udnævnelser

R. 1887. DM. 1896. K.2 1913. F.M.1. 1920.

Ikonografi

Mal. af O. Haslund, 1892. Træsnit 1895. Tegn. af P. S. Krøyer, 1898 (Hirschsprung), efter denne træsnit af Henrik Sørensen udst. 1902. Mal. af V. Irminger 1907 og 1921. Tegn. af H. E. Melchior og af J. N. Buste af V. Gustafson. Foto.

Bibliografi

Breve fra R. i Tilskueren XXXII, 1915 II 208–17. Selvbiografi i Juleroser, 1921. – Th. Hauch-Fausbøll: Slægthåndbogen, 1900 874. Min slægtebog, udg. Holger Petersen, 1918. Josef Fischer og Th. Hauch-Fausbøll: Familien Philipsen i Pilestræde, 1920 79. Georg Brandes: Saml. skr. XIII, 1903 497–504; XV, 1905 315–19. Paul V. Rubow: Saga og pastiche, 1923 (2. opl. 1968) 224–40. Hans Brix i Nationaltid. 25.6.1926. Anker Kirkeby i Politiken 26.6. s.å. Erik Krag i Berl. tid. 27.6. s.å. J. O. Jensen i Bidrag til 15. bataljons hist., 1928 325–53. Cai M. Woel: Troubadourer I, 1930 135–50. Einar Christiansen: Litteraturkritik fra halvfemserne, 1936 26–28. Jul. Clausen: Mennesker på min vej, 1941 75–78. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig