P.H. Tregder, Poul Hagerup Tregder, 21.7.1815-20.5.1887, filolog, rektor. Født i Kbh. (Holmens), død på Frbg., begravet i Sorø. T. blev student fra v. Westens institut 1832. Han tog filologisk embedseksamen 1838; året forinden havde han fået universitetets guldmedalje for en opgave om Demosthenes' tale mod Aristokrates. 1839 disputerede han for magistergraden med afhandlingen De casuali nominatuum Latinorum declinatione libellus. T. var, som alle i sin tid, præget af J. N. Madvig; han skabte tidligt forventninger om en selvstændig videnskabelig karriere hos sine samtidige. Han underviste i nogle år som privatdocent på universitetet, og udgav 1841 Ciceros Tusculanae disputationes som imidlertid ved siden af magisterafhandlingen blev T.s eneste større videnskabelige arbejde. – Det blev i stedet skolen der blev rammen om T.s virke. 1843 blev han ansat ved Sorø akademi. 1845 blev han rektor i Ålborg, men vendte 1863 tilbage til Sorø som rektor, en stilling han forblev i indtil 1882. T. blev ved flere lejligheder inddraget i kommissionsarbejde i forbindelse med skoleanliggender, men synes i øvrigt fortrinsvis at have haft sin force i det daglige skolearbejde. Han udgav til brug for skoleundervisningen en række mindre bøger, således Græsk Formlære, 1844, Haandbog i den græske og latinske Litteraturhistorie, 1845, Kort udsigt over den græske Kunsts Historie, 1846 og Haandbog i den græske Mythologi, 1853. Flere af disse nåede udbredelse også uden for landets grænser.

Familie

Forældre: chef for postvæsenets revisionskontor, senere etatsråd Eiler Hagerup T. (1778–1858) og Maria Magdalena Thams (1782–1853). -8.8.1848 i Nørre Tranders med Charlotte Amalia v. d. Recke, født 24.2.1832 på Valdemarskilde ved Slagelse, 13.2.1897 i Sorø, d. af kar. kaptajnløjtnant i flåden Johann Adolph v. d. R. (1787–1861, gift 1. gang 1813 med Henriette Louise Conradine Kleist, 1794–1827) og Anne Cathrine Møller (1799–1873).

Udnævnelser

Tit. professor 1853. R. 1859. DM. 1874.

Ikonografi

Mal. af J. G. Richardt, 1857, Efter dette litografi. Afbildet på C. Dalsgaards mal. Stengangen på Sorø akademi, 1871, gentagelse 1872 (Sorø akad.) og 1877 (Sorø kunstmus.). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Indbydelsesskr. til højtideligheden på Ålborg katedralskole d. 14. april 1848 7–9. – F. E. Hundrup: Lærerstanden ved Ålborg katedralskole I, 1869 = Progr. for Ålborg katedralskole 1869 57–59. J. L. Ussing: Af mit levned, 1906 34. Fr. Bokkenheuser: Det var i året ...!, 1909 41–44. Vilh. Gregersen i Soranerbl. I, 1916 49f; XVIII, 1933 54f. H. G. Olrik: Oversigt over lærerstanden ved Sorø akad. 1822–1922, 1921–22 = Årsskr. for Sorø akad.s skole 1921–22 21. Sorø. Klosteret, skolen, akademiet II, 1928–31 545–51 567–71 582–84. Kj. Galster: Ålborg katedralskole 1540–1940, 1940.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig