P.K. Algreen

Artikelstart

P.K. Algreen, Peder Kjellerup Algreen, 19.1.1807-27.5.1877, præst. P.K. Algreen blev 1826 lærer fra Snedsted seminarium hvor han s.å. ansattes. Her kom han i berøring med provst J. C. Sørensen i Sønderhå der øvede betydelig indflydelse på ham. Da G.P. Brammer der blev seminarieforstander 1830 havde begyndt at holde bibellæsninger ved seminariet holdt P.K. Algreen også små opbyggelige forsamlinger på sit værelse for enkelte seminarister, bl.a. Christen Kold.

Han kom efterhånden i forbindelse med lederne for de opvakte lægfolk, R. Sørensen, J.C. Lindberg, Peter Larsen Skræppenborg o.fl., og da Thisted avis klagede over de forsamlinger hvori han havde deltaget blev han efter kancelliets ordre opsagt som lærer. Han flyttede da 1838 til provst Sørensen, nu i Solbjerg på Mors, som huslærer. Fra nu af deltog han med endnu større iver i de dengang hyppige forsamlinger og blev 1840 to gange idømt mulkt herfor.

1844 rejste han til København for at studere teologi og blev student 1845. Mere og mere sluttede han sig til den grundtvigske retning både i kirkelig og folkelig henseende. 1853 stillede han sig forgæves til folketinget i Store Heddinge. N.å. blev han cand. theol., var et år kapellan hos W. F. Engelbreth i Lyderslev, blev 1855 residerende kapellan i Nykøbing M., 1859 præst i Vrejlev og Hæstrup i Vendsyssel og 1867 i Åker på Bornholm. Han var i sjælden grad udrustet til at virke blandt den vendsysselske befolkning og forstod bedre end nogen anden at samle de spredte kredse af opvakte i denne landsdel hvor den grundtvigske bevægelse i de følgende år fik sit gennembrud.

P.K. Algreen øvede stor tiltrækning på unge mennesker; han følte sig vel i deres kreds og forstod at omgås dem således at de ikke trykkedes af at han var den ældre og erfarne.

Familie

P.K. Algreen blev født i Nykøbing M., døde i Åker og er begravet sst.

Forældre: skomager Peter Jonsen Algreen (1768–1836, gift 2. gang 1828 med Johanne Lauridsdatter) og Anne Kirstine Nielsdatter (1770–1826). Gift 9.11.1855 i Karby på Mors med Bertha Marie Christiane Sørensen, født 27.11.1830 i Sønderhå, død 4.1.1915 i Ålborg, d. af provst Joseph Christian S. (1796–1861) og Maren Birgitta Kreutzkam (1799–1869).

Ikonografi

Litografi af L. A. Kornerup, 1860. Foto.

Bibliografi

Fr. Nygård: P. K. Algreens og provst J. K. Sørensens levnedsløb, 1883. Samme: Kristen Kold I, 1895 24–45. Thomas Larsen: En gennembrudstid I, 1917 101–04.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig