P.O.A. Andersen, Peter Otto Albert Andersen, 16.3.1862-20.7.1929, departementschef, legatstifter. Født på Frbg, død i Rungsted, begravet på Frbg. A. blev student 1879 fra Værnedamsvejens latin- og realskole og 1886 cand.jur.; s.å. blev han fuldmægtig på borgmesterkontoret i Helsingør, 1887 ved Ålborg stiftamt, ansattes 1890 som assistent i indenrigsministeriet hvor han 1898 blev fuldmægtig. I nogen tid uddannede han sig yderligere i Kbh.s Handelsbank og i Deutsche Banks London Agency, og da finansminister H. Hørring ved departementschef R. F. Andersens afgang 1899 skulle finde dennes efterfølger betænkte han sig ikke på at indstille A. hvis kvalifikationer var ham bekendt fra hans tidligere virksomhed i indenrigsministeriet, til udnævnelse til departementschef i finansministeriet og stats-gældsdirektør. – Med stor dygtighed ledede A. den omfangsrige og mangesidede, bestandigt voksende administration med dens vigtige, dels til lånenes optagelse, dels til forvaltningen knyttede opgaver, og med sin usædvanlige arbejdsevne, sunde praktiske sans og udstrakte viden om hjemlige og udenlandske finansforhold var han de skiftende finansministre til stor støtte, ikke mindst under krigsårenes vanskelige forhold (1914–18) og ved optagelsen af de store lån ved Sønderjyllands genforening med Danmark; han var en djærv natur, udrustet med et godt humør, og han havde let ved at få øje på livets lyse sider. – A. var medlem af direktionen for Kongeriget Danmarks Hypotekbank fra dennes oprettelse 1906, var endvidere medlem af bankkomiteen af 1908, af afviklingskassen af 1910 og formand i bestyrelsen for Laanekassen for de Sønderjydske Landsdele. I øvrigt havde han nær tilknytning til praktisk erhvervsvirksomhed og sad i bestyrelsen for adskillige virksomheder, bl.a. Aalborg Portland Cementfabrik, Brandts Klædefabrik i Odense, Dampskibsselskabet Norden og Livsforsikringsselskabet Fremtiden. To områder havde hans særlige interesse, det ene var Island hvorfra hans hustrus slægt stammede; han sad i bestyrelsen for Dansk-islandsk Samfund og var medlem af Islands Banks repræsentantskab; det andet var hedesagen som han i årenes løb anvendte betydelige beløb på ved indkøb af hedearealer til beplantning eller opdyrkning; fra 1917 var han medlem af repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab. I en lang årrække var han medlem af bestyrelsen og kasserer for Det kgl. nordiske oldskrift-selskab. – Under sin meget flittige og dygtige arbejdsindsats samlede han betydelige midler for hvilke der da hans ægteskab var barnløst, ved hans enkes død oprettedes et legat på ca. 1 mill. kr., hvis renter særligt kan tildeles fhv. kgl. embedsmænd eller deres enker af centraladministrationen eller statsembedsmænd, bankembedsmænd og handelsmænd til videre uddannelse.

Familie

Forældre: fuldmægtig, senere sagfører, justitsråd Ole A. (1833–1905) og Anna Marie Petersen (1841–1908). Gift 26.4.1895 i Odense med Sigridur Christine Johnsen, født 25.4.1870 i Odense, død 4.1.1943 på Frbg., d. af cand.philol., adjunkt ved Odense katedralskole, senere overlærer sst. Olafur Hannesson J. (1837–1916) og Anna Lucinde Tærgesen (1840–1905). – Bror til J. Oskar A.

Udnævnelser

R. 1901. DM. 1907. K.2 1911. K.1 1924.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

III. tid. 13.8.1899. Chr. Dalgas i Hedeselskabets t. 1929. 353. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig