P.V. Jeppesen, Peter Vilhelm Jeppesen-Drusebjerg, 7.3.1877-17.10.1953, organisationsleder. Født i Uglerup, Hørby sg., Holbæk amt, død på Frbg., begravet sst. (Frbg. ældre kgd.). Efter læreår i praktisk landbrug overtog J. 1902 et statshusmandsbrug i Gislinge ved Holbæk. Ni år senere købte han parcelliststedet Drusebjerg i Kundby sogn som han drev til 1934. Tidligt kom han ind i husmandsforeningernes arbejde; han var således i en årrække formand for Svinninge-kredsens husmandsforeninger og 1909–17 medlem af Styrelsen for De samv. sjællandske husmandsforeninger. Den største indsats her øvede han dog som redaktør 1913–24 af de sjællandske husmandsforeningers talerør Husmanden. Skarpt og målbevidst forfægtede han her husmandsbevægelsens program, ikke mindst dens socialpolitiske del. Samtidig var han (1914–36) radikalt medlem af landstinget, valgt i 2. kreds, uden dog at markere sig så stærkt som man ud fra hans virksomhed som agitator kunne have forventet. Hans anden store indsats kom da også til at ligge på det organisatoriske felt, idet han ved Dansk Andels Gødningsforretnings (DAG) omdannelse 1916 blev selskabets næstformand. 1926 efterfulgte han klitplantør V. Pinholt på formandsposten, og denne besad han til 1948, fra 1938 som titulær direktør. Som repræsentant for andelsudvalgets gruppe af indkøbsselskaber var han 1928–52 medlem af landbrugsrådet, de sidste 12 år som præsidiemedlem. Under J.s ledelse ekspanderede DAG kraftigt, ikke mindst fordi man fik skabt grundlag for de fornødne investeringer gennem en særlig bygge-fond. Endvidere trak man sig gradvis ud af det nære samarbejde med Jysk Andels Foderstofforretning for i stedet at oprette egne filialer. Problemer vedr. landmændenes betalingsevne under krisen i 1930erne og alvorlige forsyningsvanskeligheder under krigsårene 1939–45 kunne nok besværliggøre situationen, men ikke mindst takket være J.s organisationspolitiske forankring lykkedes det at få spørgsmålet om landbrugets forsyning med kunstgødning placeret sikkert inden for de reguleringspolitiske tiltag perioden var så rig på. J. glemte dog ingenlunde sin fortid som husmandsagitator; 1927 redigerede han jubilæumsværket Husmandsbevægelsens historie gennem 25 år og senere tilrettelagde og iscenesatte han "Husmandsfilmen" som havde premiere 1936.

Familie

Forældre: gårdfæster Jens J. (1824–1909) og Sidse Marie Christensen (1840–1926). Gift 1. gang 12.11.1898 i Udby, Tudse hrd., Holbæk amt, med Anna Kirstine Emilie Jeppesen, født 12.2.1875 i Kidserup, Udby sg., død 27.3.1930 i Kundby, d. af gårdejer Niels Andersen J. (1849–1916) og Karen Kirstine Pedersen (1850–1909). Gift 2. gang 12.6.1931 på Frbg. (b.v.) med Marie Andersen, født 20.1.1897 i Randers (Skt. Morten), død 21.11.1990, d. af tidligere gårdejer, senere arbejdsmand Kristen A. (ca. 1847–1924) og Anne Marie Kristensen (1863–1910).

Udnævnelser

R. 1943.

Ikonografi

Afbildet på O. Matthiesens mal. 1923 af rigsdagen 1915 (folketinget).

Bibliografi

Fr. Skrubbeltrang: Den danske husmand I-II, 1952–54. Oluf Jensen i Andelsbl., 1953 nr. 43 1115. Erik Helmer Pedersen: Landbrugsrådet som erhvervspolitisk toporgan, 1979. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig