P. Brock, Peter Michael Johan Brock, 9.2.1842-6.11.1906, museumsinspektør, numismatiker. Født i Kbh. (Frue), død sst., begravet sst. (Ass.). I 1850erne lod grevinde Danner forespørge på Melchiors skole, om der fandtes nogen elev der burde studere, men ikke havde råd dertil; i så fald ville hun støtte pågældende. B. blev udpeget, 1857 overflyttet til Metropolitanskolen og 1860 student. Han studerede jura og tog 1868 embedseksamen, hvorefter han blev ansat i Landbygningernes brandforsikring, en plads han beklædte til sin død. Hans studietid var blevet noget lang, dels fordi han 1864 havde gjort tjeneste som underkonduktør ved ingeniørkorpset, dels fordi han tidligt var kommet i forbindelse med museumsmanden konferensråd Chr. J.Thomsen der beskæftigede ham en del og især gav ham interesse for møntstudiet. Fra 1863 kom han til at assistere på Rosenborg, især med omvisningen, 1874 blev han fast assistent, 1878 anden inspektør og 1883 Carl Andersens efterfølger som første inspektør og slotsforvalter. Allerede som ung hjalp B. Thomsen med ordningen af hans private møntsamling, og han fik derfor i henhold til hans testamente den opgave at udarbejde auktionskataloget over dens klassiske mønter (1866–69). 1874 tog han doktorgraden på en afhandling om den senere romerske kejsertids mønter og møntmærker. Han havde utvivlsomt ventet at blive knyttet til møntsamlingen; at hans forhåbninger ikke skete fyldest vakte stærk bitterhed hos ham mod hans samtidige kolleger, og hele sit liv led han under større og mindre virkelige eller indbildte krænkelser. Utrykte optegnelser fra hans hånd bærer vidne herom. Foruden sine numismatiske arbejder udgav han en del kataloger over Rosenborg og endvidere bl.a. Minderne om Søslaget paa Kolberger Heide den 1. Juli 1644 paa Rosenborg, 1890, Historiske Efterretninger om Rosenborg, I–111, 1881–83 og Den oldenborgske Kongeslægt, især under Enevælden, belyst ved den chronologiske Samling paa Rosenborg, 1870. Han udgav endvidere (i Danske Saml. 2. r. IV-V, 1874–77) Christian VI's dagbøger 1741–44 (efter originalerne på Rosenborg) og kronprins Frederik (IV)s rejsedagbog 1692 (efter håndskrift nu i Det kgl. bibliotek), samt 1886 i henhold til Worsaaes testamente dennes erindringsbog Optegnelser om Rosenborg-Samlingen i 25 Aar med de skarpe angreb på grevinde Danner. Som museumsmand var han en flittig samler af notater og oplysninger, men han var hengiven til pedantisk formalisme og var ikke nogen betydelig administrator. Sin betydelige notesamling stillede han beredvilligt til sine kollegers disposition.

Familie

Forældre: urtekræmmer Michael Peter B. (1802–54) og Anna Marie Christiane Rosberg (1810–76). Gift 14.10.1876 i Kbh. (Johs.) med Johanne Marie Rosberg, født 4.3.1835 i Kbh. (Petri), død 9.l.1926 på Frbg., d. af snedkersvend Johan Christian R. (1805–37) og Margrethe Martine Svingelberg (ca. 1805–85, gift 2. gang 1862 med grosserer Jacob Møller, 1791–1865).

Udnævnelser

R. 1892. DM. 1903.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiogr. i Univ. progr. nov. 1874, 56–58. – Hist. efterretn. om Rosenborg III, 1883 225f. III. tid. 20.9.1903 og 18.11.1906. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig