P. Nielsen, Peder Nielsen, 29.7.1836-18.5.1905, husmandslærer. Født i Lyngs sg. på Thyholm, død i Ulstrup, begravet i Feldballe. N. voksede op i et hjem hvor det gik tilbage for forældrene og han måtte ud at tjene som hyrdedreng. Skolegang var det småt med, men allerede i barneårene viste han læselyst og vilje til at uddanne sig. Fjorten år gammel brød han op, gik til Århus, og ved hjælp af penge han havde tigget sammen undervejs, sejlede han til Kalundborg. Han kom i gartnerlære på Lerchenborg og rejste efter fire års forløb til Kbh. hvor han fik arbejde på et gartneri. I sin fritid læste han flittigt, og da et par år var gået tog han gartnereksamen og blev gartner først på Birkendegård ved Kalundborg, senere på Hofmansgave på Nordfyn hos landøkonomen N. E. Hofman Bang. Efter sit giftermål lejede han et stykke jord ved Struer hvor han drev gartneri, men uden held. Han satte sig nu for at han ville være lærer, og det lykkedes ham 1862 at tage lærereksamen efter kun ni måneders læsning. S.å. blev han vikar ved Torup skole i nærheden af Randers, og 1863 fik han fast ansættelse. N. var en nidkær lærer der søgte at ophjælpe det forsømte skolevæsen på stedet, og tillige en dygtig jordbruger. De seks ha der hørte til skolen var dels forsømt, dels uopdyrket, men N. fik bragt jorden i god kultur. Fra 1869 skrev han i Dansk Landbotidende, bl.a. om dyrkning af husmandsjord og om husmandshaver. Han blev klar over, at de små brug i mange tilfælde misrøgtedes, både fordi jordlodden var for lille, og fordi brugerne savnede forståelse af hvad der skulle hjælpe dem fremad. 1873-75 udgav han Maanedsskrift for Huusmænd som både var fagligt og alment oplysende; heri skrev han i marts 1873 en artikel Om en paatænkt Folkehøjskole for vordende Husmænd, og i maj sendte han en tilsvarende artikel til dagbladene. I skolen holdt han vikar for helt at kunne vie sig til arbejdet for at gennemføre sine planer. Han gennemvandrede store dele af Jylland for at få tegnet tilskud, og efter store anstrengelser fik han samlet 19 000 kr., deraf 14 000 som lån og 5000 som gaver; de fleste lån var på 10 kr. I efteråret 1873 købte han en gård i Torup, næste sommer opførte han en skolebygning, og 2.11.1874 åbnedes Torup landboskole for vordende husmænd med tolv elever. I nogle år var elevtallet oppe på 30-40 hvortil kom særlige korte faglige kurser, men det viste sig til N.s skuffelse at næsten ingen af eleverne kom fra husmandshjem, hertil syntes tiden endnu ikke at være inde. Efterhånden mindskedes tilgangen, og omkring 1886 standsede skolen. N. vedblev at virke for fremskridt i husmandsbrug, ligesom han foreslog oprettelsen af særlige lånekasser for husmænd. Efter skolens ophør solgte han ejendommen og købte 1887 en gård i Ulstrup, Feld-balle sogn ved Ebeltoft. N. udgav 1876-78 Landbotidende og desuden en lang række bøger og småskrifter om have- og landbrug. N. står som en af forløberne for husmandsbevægelsen med sin stærke understregning af smålandbrugets betydning. Han var den første der udkastede og gennemførte tanken om en særlig skole for småbrugere, og han levede længe nok til at kunne opleve den nye husmandsbevægelse.

Familie

Forældre: gårdejer Niels Christian N. og Else Pedersdatter. Gift 24.3.1859 i Årby, Ars hrd., med Ane Marie Hansen, født 18.6.1838 i Årby, død 25.2.1905 i Ulstrup, d. af husmand Hans Nielsen (ca. 1800-71) og Ane Kirstine Rasmusdatter (1803-85).

Bibliografi

Landmandsblade XXXVIII, 1905 355f. J. H. Bagge i Vort landbrug XXIV, s.å. 338f. Randers dagbl. 31.5.s.å. Den danske husmand 8.6.s.å. Morten Jensen i Husmandshjemmet XXIII, 1926 123-26 144-47. [Gerhard Nielsen:] Folkehøjskole for vordende husmænd, 1938. Fr. Skrubbeltrang: Den danske husmand I, 1952 196– 99.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig