P. Thygesen, Peder Thygesen, 20.7.1865-21.7.1958, landinspektør. Født i Østtarp, Strellev sg., Ringkøbing, død på Frbg., urne på Søllerød kgd. Efter at have gennemgået den stedlige skole fik T. 1881–82 privat undervisning hos sognets førstelærer med virksomhed som lærer i almueskolen for øje, var 1882–84 vinterlærer i Mårup skole og i sommerhalvårene elev på Staby højskoles vinterlærerkursus og den følgende vinter lærer i Østtarp skole. I vintrene 1885–87 var han elev på Askov højskole og fortsatte i sommermånederne sin uddannelse ved selvstudium i hjemmet, var et år huslærer i Bering ved Århus og efter aftjening af værnepligten 1889–90 atter vinterlærer i Østtarp. 1891 bestod han den almindelige forberedelseseksamen hvortil han havde forberedt sig ved selvstudium og begyndte s.å. landinspektørstudiet ved landbohøjskolen. 1898 bestod han landinspektøreksamen og fik s.å. bestalling som sådan. 1897 blev han ansat som assistent i landmåling ved Polyteknisk læreanstalt hos docent E. Mørup, var 1901 på en studierejse til Tyskland og Schweiz og blev 1901 Mørups efterfølger som docent i landmåling ved læreanstalten, 1911–35 professor. Gennem de mange år T. virkede ved læreanstalten var han en overordentlig omhyggelig lærer, og dertil meget afholdt. Så akademisk og korrekt i sine omgangsformer som nogen var han dog i sjælden grad ven med de studerende, hvad foreningen Thygesens Venner (1915–75) vidner om. Blandt hans litterære arbejder må nævnes lærebogen Forelæsninger over økonomisk Landmaaling, 1906 (3. udg. 1922) og oversigtsværket Landmaalingspraktik, 1922 som blev forbilledet for mange bøger af sin art. 1904–38 var han censor i landmåling ved landbohøjskolen og 1935–40 ved læreanstalten. 1922–34 var T. medlem af Bethlehem sogns menighedsråd og syorde her en stor indsats for at få rejst kirken på Åboulevarden.

Familie

Forældre: snedkermester, gårdejer Thyge Pedersen (1818–68) og Ane Kirstine Pedersen (1822–1907). Gift 9.6.1903 i Gellerup, Varde landsg., med Kirstine Madsen, født 23.4.1873 i Lund (Gelleruplund), død 26.7.1951 i Kbh., d. af gårdejer, sognefoged Niels M. (1831–1916) og Ane Christensen (1840–1924).

Udnævnelser

R. 1920. DM. 1929.

Ikonografi

Mal. al" J. B. K. Gunner, 1935 (Polyteknisk læreanstalt). Foto.

Bibliografi

Peder Thygesen: En linie af slægten fra Hedeager gård, 1913 23f m. seneie tillæg. J. T. Lundbye: Den polytekn. læreanstalt 1829–1929, 1929 424f. Tidsskr. for opmålings- og matrikiilsvæsen XIV. 1935–37, 1938 42f. Den danske landinsprktørforen. 1925–50, red. Erik V. Harboe m.fl., 1950 143. N. Thorkil-Jensen i Landinspektoren XXI, 1958 498–500. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig