Palle Krag, 6.7.1657-20.7.1723, officer, stiftamtmand. Død på Katholm, begravet i Ålsø. K. var 1676 løjtnant i livregiment (livgarden) til fods, blev såret ved indtagelsen af Helsingborg juli s.å. og deltog i slaget ved Lund, blev n.å. kaptajn og atter såret ved stormen på Malmø. 1682–84 var han overfører i drabantgarden og kar. oberstløjtnant, 1685 som oberst, en kort tid drabanthauptmann, hvorefter han kom på vart-penge. 1686–87 deltog han som volontær i et par felttog i Ungarn mod tyrkerne, havde 1687–89 regiment i Norge, derefter i Danmark. 1700 deltog han i felttoget mod Gottorp, navnlig stormen på Frederiksstad, og blev brigadér. 1703 blev han ved et springavancement generalmajor. For at sætte fart i forholdene i Norge under felttoget i Skåne 1710 ønskede kongen at K. skulle tage kommandoen deroppe; men da han undskyldte sig med at hans kræfter ikke ville slå til over for denne opgave blev han overkommandant i Fredericia hvor han var overordentlig virksom med at få fæstningen i forsvarlig stand og udnævntes til generalløjtnant hvormed han havde nået den højeste militære charge en danskfødt adelsmand kunne nå i hin tid. N.å. havde han en kort tid overkommandoen i Jylland og deltog derefter i blokaden af Stralsund; da et angreb blev opgivet og hovedhæren førtes tilbage mod vest, fik han overkommandoen over det korps der sammen med et sachsisk-polsk korps endnu nogle måneder fortsatte indeslutningen hvorpå han med korpset beordredes tilbage til Holsten og dernæst deltog i erobringen af stift Bremen. Under felttoget i hertugdømmerne (Tønning) 1713 var K. overkommandant i Frederiksort, senere atter i Fredericia, afskedigedes s.å. og udnævntes til stiftamtmand i Viborg og amtmand i Halds amt. – Ved sit ægteskab erhvervede K. flere hovedgårde, Mejlgård, Østergård og Katholm (Djurs nørre hrd.) og Pallisbjerg (Ulfborg hrd.) og 1718 købte han Ingvorstrup (Djurs sønder hrd.). Ligesom sine søskende var K. en stærkt særpræget personlighed og skal have været "af et fyrigt og temmelig kolerisk Naturel". – Kammerjunker. Gehejmeråd 1713.

Familie

Forældre: gehejmeråd Erik K. (1620–72) og Vibeke Rosenkrantz (død 1708 el. 09). Gift 8.10.1689 på Høgholm med Helle Trolle, født 10.7.1657, død 26.10.1722, begr. i Ålsø k. (gift 1. gang 1672 med baron Iver Juul Høeg til Høgholm, 1652–83), d. af statholder i Norge Niels T. (1599–1667) og Helle Rosenkrantz (161 8–85). – Bror til Frederik K.

Udnævnelser

Hv. R. 1709.

Ikonografi

Mal. (Fr.borg), efter dette en kopi (Katholm).

Bibliografi

Brev i Falsteriana, udg. Chr. Bruun, 1869 79f. Svenske relationer i Danske saml. 2.r.V, 1876–77 151f. – Bidrag til den store nord. krigs hist., udg. Generalstaben I-IV, 1899–1910. J. B. Høyer i Jyske saml. 3.r.IV, 1904–05 73. G. Brammer: Livgarden til fods, 1908.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig