Palle Simonsen, Palle Julius Skipper Simonsen, 6.5.1933-16.4.2014, socialminister. Palle Simonsen fik tidligt indblik i de socialt ringest stilledes kår da faderen en tid bestyrede en fattiggård. Han tog realeksamen fra Hammel private mellem- og realskole 1949 og handelseksamen fra handelshøjskolen i Århus 1953. Efter nogle års ansættelse i private virksomheder blev han 1965 prokurist i A/S Dansk Chrysantemum Kultur international, Avedøre, direktør 1968. Da virksomheden flyttede til Sardinien fratrådte Palle Simonsen der ikke ville opgive sit politiske arbejde i folketinget. 1970-82 var han direktør i civilforsvarsforbundet og medlem af civilforsvarsrådet 1971–81.

Godt 20 år gammel sluttede Palle Simonsen sig til det konservative folkeparti, især påvirket dertil af den politik, J. Christmas Møller havde repræsenteret, og var 1960–62 næstformand i KUs landsorganisation. 1962–65 var han formand for de konservatives funktionærråd og fra 1963 folketingskandidat i østre storkreds. Han repræsenterede kredsen i folketinget 1968–71, Slagelsekredsen 1971–75 og Fredensborgkredsen 1977-89. Palle Simonsen blev 1970 sit partis socialpolitiske ordfører og rykkede fra midten af 1970erne frem blandt de ledende konservative politikere. 1975–81 var han viceformand i partiets landsorganisation. 1974 indvalgtes han i radiorådet hvis næstformand han blev 1982, men udtrådte af rådet s.å. ved udnævnelsen til minister. 1974–75 var han formand for folketingets socialudvalg, fra 1977 formand for tingets forsvarsudvalg og 1981 valgtes han til sit partis politiske ordfører.

10.9.1982 indtrådte han i regeringen Poul Schlüter som socialminister. Dermed blev han også medlem af regeringens økonomiudvalg og deltager i den samlede politik. Palle Simonsen betragtede socialministeriet som et holdningsbetonet ministerium og ønskede at holde fast ved nogle værdinormer: forældre har ansvaret for opdragelsen af deres børn; samfundet må ikke fratage dem dette ansvar. Mennesker er ikke og skal ikke være lige. De skal have samme betingelser i samfundet, men forskellighederne skal have lov til at udvikles. Et godt socialt sikkerhedsnet skal først og fremmest hjælpe de svageste i samfundet. Gennem deltagelse i bestyrelsen for børnehjemmet Gersonshøj 1969-80, Foreningen for spastisk lammede, plejehjemmet Jonstrupvang og Ensomme gamles værn tilkendegav Palle Simonsen hvilke grupper han opfattede som de svageste.

Ud over det socialpolitiske felt var Palle Simonsen optaget af det europæiske samarbejde og medlem af den danske europabevægelses hovedbestyrelse og en varm NATO-tilhænger der stærkt betoner Danmarks forpligtelse til at leve op til sit atlantiske medansvar. Ved regeringsomdannelsen juli 1984 overtog Palle Simonsen finansministerposten. I denne embedsperiode skulle han bl.a. varetage gennemførelsen af den såkaldte kartoffelkur. 1989 forlod han politik og var herefter frem til 1998 direktør i Arbejdsmarkedets tillægspension.

Palle Simonsen var medlem af en lang række bestyrelser, råd og foreninger, bl.a. formand for Det centrale handicapråd 1990-2004, for Vanførefonden 1991-2008, bestyrelsesformand for Post Danmark 1995-2002 og for Socialforskningsinstituttet (nu Det nationale forskningscenter for velfærd) 1998-2008. Han udgav 2009 bogen Gemt eller glemt - alle har ret til at være med om brist i socialpolitikken og frivilligt socialt arbejde. Hans fortsatte engagement i socialt arbejde resulterede bl.a. i, at han 2011 var en af drivkræfterne bag kampagnen "Psykisk sårbar", der sætter fokus på åbenhed om psykiske lidelser.

Familie

Palle Simonsen blev født i Sall.

F: gårdejer Skipper S. (1890-1982) og Julie Kanne (1894-1980). Gift 1.10.1960 i Ordrup kirke med Kirsten Krog, født 23.9.1939 i Hellerup, d. af branddirektør Poul Andreas K. (født 1910, død 1991, gift 2. gang 1967 med læge Karen Borch-Johnsen, f. Sørensen, født 1917, gift 1. gang 1946 med læge Erling Borch-Johnsen, 1897–1962) og Signe Riisager (1910–65).

Udnævnelser

K1 1998.

Bibliografi

Interview i Politiken 17.10.1982.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig