Peder Hersleb Graah, 1.2.1750-14.12.1830, jurist. Født i Kbh. (Helligg.), død i Hjørring, begravet sst. G. blev student, privat dimitteret, 1766, cand.teol. 1768, underkancellist i det danske kancelli 1771, cand.jur. 1772, 1774 kancellisekretær, 1777 landsdommer på Bornholm hvor amtmandsforretningerne 1781-87 var fordelt mellem amtsforvalteren og landsdommeren, 1784-1827 assessor i højesteret, vicejustitiarius sst. 1822. Af den bornholmske befolkning var G. højt skattet; med iver og interesse fortsatte han det reformarbejde angående landstinget og retsplejen som delvis var indledt af hans forgænger landsdommer H. J. Schougaard. Han affattede således en lempelig sporteltakst, udarbejdede en udførlig bjærgningsordning, gav gode råd med hensyn til vejforbedring m.m.; 1779 var han medlem af en blandet domstol for at pådømme et militært oprør. Videnskabelig evne besad G. ikke; hverken hans populære småskrifter eller hans mere juridiske hæver sig over det almindelige. Hans Forsøg til en kort Oversigt af det borgerlige Selskabs Oprindelse og Øjemeed, samt de Danske Staters politiske Indretninger. Til Brug for Skole-Ungdommen (udkom anonymt 1798, optrykt med navn 1802, ny udg. 1804) er en slags samfundslære; et respektabelt flidsarbejde er Christian den Syvendes nye Landboelovgivning eller Samling af de fra Aar 1787 udgangne og herefter udkommende Kongelige Anordninger, Landvæsenet og Landboen i Danmark angaaende, uddragne og Ordfor Ord aftrykte efter den almindelige aarlige Lovsamling til Brug for Bonden I, 1.-3. hæfte, 1797; 1. del, 2. udg. 1802; II, 1798; III, 1809. G.s Den velinstruerede Skipper eller Anviisning for Søefarende, indeholdende Forholdsregler som de have at iagttage, baade førend de tiltræde Reisen, samt medens den varer, og efterat den er fuldendt. Andet Oplag (forøget med adskillige tillæg), 1800, blev temmelig stærkt medtaget af A. S. Ørsted i Lærde Efterretninger, 1801; sst. oplyser Ørsted, hvad der hverken fremgår af titelblad eller fortale, at bogen i virkeligheden er en oversættelse af et tysk skrift. – Justitsråd 1778. Etatsråd 1802. Konferensråd 1812.

Familie

Forældre: medlem af kancellikollegiet, justitsråd, senere konferensråd Andreas Jacobsen G. (1701-80) og Petronelle Helene Hersleb (1724-78). Gift 9.6.1786 i Gentofte med Eleonora Sophie Beck, født 27.1.1759 i Kbh. (Petri), død 22.4.1829 sst. (Frue), d. af fhv. planter på St. Croix, kancelliråd Jens Michelsen B. (1721-91) og Louise Sophia Hagen (1737-77). – Far til W. A.'G.

Udnævnelser

R. 1817. DM. 1821. K. 1826. S.K. 1827.

Bibliografi

M. K. Zahrtmann: Borringholmerens historiebog III-IV, 1935 184 191 193.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig