Peder Nielsen Gelstrup, 1.11.1581-9.12.1630, professor. Født i Gelstrup, Egebjerg sg, død i Kbh., begravet i Frue k. sst. G. gik først i skole i Nykøbing Sj. hvorfra han 1595 drog til Roskilde skole. Da faderen imidlertid døde n.å. måtte sønnen sørge for sig selv. Som god sanger blev han leder af disciplenes diskantkor, siden gik han den gamle dr. Niels Hemmingsen til hånde indtil hans død, og endelig blev han "deputator" blandt de disciple der nød kosten i Duebrødrekloster. Først 1605 i en alder af næsten 24 år blev han student. Han var nu så heldig at den ansete teolog professor H. P. Resen tog ham i huset, da han bemærkede G.s flid og gode evner, beholdt ham hos sig i hele hans studietid, hjalp ham til at blive kommunitetsprovst, og da han 1610 havde taget magistergraden, anbefalede han ham til kansler Chr. Friis til Borreby som gav ham midler til at rejse udenlands indtil han 1613 kunne få det kgl. rejsestipendium. I fire år færdedes han vidt om, og der var ikke ret mange bekendte lærdomssæder i Tyskland, Frankrig og Italien han ikke havde besøgt da han 1614 kaldtes hjem for at overtage en lærerplads ved universitetet. I de seksten år han beklædte denne stilling var han først professor i latin, siden i græsk og endelig (fra 1621) i logik. Ved universitetet viste han sig altid som en trofast tilhænger af Resen og var medarbejder ved flere af dennes skrifter. Selv har han udgivet nogle logiske disputatser der viser ham som aristoteliker, og en oversættelse af en del af Johann Arndts Naturspejl, 1618. – Hans ægteskab med en jævn pige skaffede ham en del ubehageligheder fra hans kollegers side, især fordi han under særlig forargelige omstændigheder havde stået i forhold til hende før brylluppet. Efter hans død skænkede hun 1656 hans efterladte bogsamling til universitetet.

Familie

Forældre: Niels Sørensen (død 1596) og Anna Christensdatter (død 1593). Gift 3.8. 1617 med Elisabeth Pedersdatter, født i Flensborg, død 1.11.1658 i Kbh.

Bibliografi

Monumenta hist. Danicæ, udg. H. F. Rørdam II, 1875 733. Kirkehist. saml. 3.r.V, 1884-86 291; sst. 5-r.II, 1903-05 367. Danske mag. 5.r.I, 1887-89 61. Hist. saml. og studier, udg. H. F. Rørdam IV, 1902 især 287f. Pers. hist. t. 8.r.IV, 1925 307; V, 1926 276. Breve fra og til Ole Worm I, 1965 30. – R. Vinding: Regia acad. Hauniensis, 1665 265-70. H. F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. 1537-1621 III, 1873-77 313f 613 652. Bj. Kornerup: Biskop H. P. Resen I, 1928.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig