Peder Oxe - rigsråd

Peder Oxe, d. 24.8.1440, rigsråd, lensmand. Begravet i Helsingør (Olai k.) eller i Helsingborg (Nicolai k.). O. nævnes tidligst 1408. 1420 var han medlem af rigsrådet; 1422 synes han at have været høvedsmand på Søborg. Senest 1432 fik han Asserbo i forlening af Sorøklostret. Da Erik af Pommern ca. 1425 opførte Krogen slot blev O. den første høvedsmand her, en vigtig post, ikke mindst fordi han dermed tillige fik den opgave at overvåge inddrivelsen af den samtidig pålagte Øresunds-told, den samme afgift som hans berømte navne siden reformerede. Krogens gunstige beliggenhed bød ham, især da han senest fra 1435 også fik Helsingborg, rig lejlighed til et indbringende sørøveri fra hansestæderne, og samtidig drev O. en vidtstrakt handel på Baltikum. Det er derfor let forståeligt at O. følte sig nøje knyttet til kong Erik hvem han bl.a. gjorde en god tjeneste ved 1436 at standse Engelbrekts fremtrængen i Skåne. Under den stigende modsætning mellem kongemagt og rigsråd stod O. trofast på Eriks side; endelig 29.-30. juli 1440 overgav han sine slotte til Christoffer af Bayern der kort efter skænkede ham en gård i Helsingør. Om han kunne have beholdt en politisk rolle er vel tvivlsomt, men blev ikke aktuelt da han sidst på året blev dræbt af en livlandsk købmand.

Familie

Forældre: antagelig Johan O. og Else Ketelskov. Gift senest 1434 med Mette Godov, der levede endnu 4.12.1451, d. af Johan G. (død tidligst 1422) og Mette Nielsdatter. – Far til Johan O. (død ca. 1490).

Bibliografi

A. N. Ryge: Peder Oxes liv og levnets beskr., 1765 1-5. Will. Christensen: Unionskongerne og hansestæderne, 1895 (reproudg. 1974). Erik Ulsig: Danske adelsgodser i middelalderen, 1968. Hain Rebas: Infiltration och handel, Göteborg 1976 = Medd. från hist. inst. i Göteborg XI. Jens E. Olesen: Rigsråd, kongemagt, union, 1980. Aksel E. Christensen: Kalmarunionen og nord. pol. 1319-1439, 1980.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig