Peter Klauman, ca. 1637-24.7.1710, brygger, skibsreder. Død (Helligg.). Der vides ikke ret meget om K. før han 1677 (eller 1674) blev materialskriver, dvs. intendant, ved søetaten hvor han virkede til 1686. I dette år forpagtede han Kongens bryghus. Han synes da allerede at have haft skibe ude dels selvstændigt, dels som parthaver, nogle på Middelhavs-togter. 1694 blev han en af hoveddirektørerne for Københavns vandvæsen, ejede mange huse i byen og erhvervede gården Grøndal (eller Kalthuset) vest for byen. Han blev assessor i hof- og stadsretten 1696. I det samme årti havde regeringen været interesseret i en aktivisering af Grønlandsfarten for at konkurrere nederlænderne og nordtyske hvalfangere ud i denne fangst. Derfor blev der udstedt privilegier 13.9.1697 til danske og norske kompagnier, der måtte blive oprettet med dette formål. Ingen meldte sig, velsagtens fordi K. allerede en måned efter fik bevilget toldfrihed mod på egen bekostning at udruste et eller to skibe til Grønlandsfart. 1698 havde K. i overensstemmelse hermed et skib ude og året efter to. 1700 fornyede regeringen tilbuddet af 13.9.1697, men kun K. reflekterede på det. Fortsat som enereder havde han 1700 og 1701 to skibe ude hvert år, 1702–04 hvert år tre. Udbyttet må have været stort nok til at han blev ved med at sende skibe ud, eller også har privilegiet forpligtet ham. I længden gav dog denne fart tab som han tilsyneladende har søgt dækning for ved at udvide sin bryggerivirksomhed og forøge dens salg ud over, hvad han havde ret til. Derved kom K. i strid med det københavnske bryggerlav. Striden endte med at K. måtte begrænse sit ølsalg til hoffet, flåden og kastellet, og han måtte for eftertiden kun sælge hvidtøl til andre og i detailhandel, men aldrig til kroholdere. K. greb da til en betænkelig udvej for at øge fortjenesten ved bryggeriet. Hans øl blev dårligere, og han pådrog sig en erstatningssag for levering af fordærvet øl til flåden. K.s økonomi blev efterhånden så dårlig at han så sig nødsaget til at pantsætte nogle af sine kostbarheder, nogle sager af guld. 1710 døde han fra det hele og efterlod sig nærmest et fallitbo.

K. hørte til blandt den tidlige danske merkantilismes driftigste købmænd der til stadighed kæmpede for at hævde sig i konkurrencen med de nordtyske handelsbyer og nederlændernes skibsfart, hæmmet af det indsnævrede dansknorske marked. Hans stædige aktivitet inden for Grønlandsfarten ligger i forlængelse af de spredte forsøg der igennem 1600-tallet var iværksat. Det kan næsten dokumenteres at K.s aktivitet på det felt havde betydning for den "Grønlands-diskussion" der fandt sted i årene 1703–05. Arngrim Thorkilsson Vidalin henviste udtrykkelig blandt andre til K. i det skrift han indsendte med forslag om genoptagelse af forbindelsen med Grønland 1703. Denne "diskussion" og K.s virksomhed har givetvis haft betydning for Hans Egede, der 1704–05 opholdt sig i København.

Familie

Forældre: købmand og brygger Nicolaj K. (død 1646) og Mectele Motzfeldt (1604–50). Gift 1. gang med Eleonore du Lieu, død før nov. 1679, d. af købmand i Køln Jacob du L. Gift 2. gang nov. 1679 i Kbh. med Maren Frederiksdatter Seenders, død 1683 (gift 1. gang med købmand Gørris Tillufsen, død 1679). Gift 3. gang 21.7.1683 i Kbh. med Dorothea Matthiesen, født ca. 1643 i Kbh., død 1709 sst. (Helligg.), d. af købmand, brygger, oldermand for kræmmerlavet Jørgen M. (ca. 1580–1656) og Vendula van Delden (død 1658).

Udnævnelser

Kommerceråd 1696.

Bibliografi

Holger Hansen i Pers. hist. t. 7.r.III, 1918 24f. Samme: Medd. om slægten Klauman, 1922 18. L. Bobé: Opdagelsesrejser til Grønland, 1936 = Medd. om Grønland LV, 1 22 41f. Finn Gad: Grenlands hist. I, 1967 (nyt opl. 1978) 266: II, 1969 10 13. A. Th. Vidalin: Den tredie part af det saa kaldede gamle og nye Grønlands beskrifvelse, udg. Finn Gad = Det grønl. Selsk. Skr. XXI, 1971 18 f. 44 82 106 f. 116.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig