Peter Michelsen

Artikelstart

Peter Michelsen, Peter Emil Smith Michelsen (døbt Michélsen),1.6.1924-18.2.2007, etnolog, museumsinspektør. Peter Michelsen tog 1942 nysproglig studentereksamen i Helsingør og blev 1949 cand.mag. i historie og geografi fra Kbh.s universitet. Efter sin embedseksamen aftjente han sin værnepligt 1949-1950. Peter Michelsens kulturhistoriske interesse vaktes tidligt; i sommeren 1941 deltog han således som gymnasiast i Nationalmuseets udgravninger. 1943 blev han videnskabelig medhjælper ved museets 3. afdeling, Dansk folkemuseum hvor han bistod Axel Steensberg med de omfattende bondegårdsundersøgelser som han selv forestod 1958-61. 1955 fik han stilling som museumsinspektør, og 1960 afløste han, kun 36 år gammel, Kai Uldall som overinspektør ved og chef for Frilandsmuseet ved Sorgenfri. Han var leder af Frilandsmuseet frem til 1991. Under Peter Michelsens energiske og kyndige, mangeårige ledelse befæstede Frilandsmuseet yderligere sit internationale ry og oplevede en kraftig tilvækst af erhvervede og genopførte, gamle bygninger fra landet, heriblandt fra det jyske område Lønnegården, Skomagerhuset, Læsøgården, gården fra Sdr. og knipleskolen fra Nr. Sejerslev og bulladen fra Sparlund og fra øerne og Skåne bl.a. Dörrödhuset, Greve hospital samt vandmøllen og Damaskegård fra Bornholm.

Peter Michelsens administrative evner blev der gjort flittigt brug af: 1954-59 Axel Steensbergs sekretær i International sekretariat for udforskning af landbrugsredskabernes historie, 1956-60 bestyrelsesmedlem i Dansk historisk fællesforening, fra 1960 medlem af Frilandsmuseets grundkøbsfond og tillige fra 1961 medlem af bestyrelsen for Frilandsmuseets venner, 1963-89 for Dansk landbrugsmuseum og 1973-88 for Amagermuseet. 1960-89 medlem af Nationalmuseets museumsråd og 1976-79 overinspektørernes repræsentant i Nationalmuseets direktion. 1968-76 medlem af den danske nationalkomité af International Council of Museums (Icom) og fra 1973 af nordisk råd for antropologisk forskning.

Af Peter Michelsens righoldige litterære produktion kan bl.a. nævnes Danish wheel ploughs, 1959; Ildsteder og opvarmning på Frilandsmuseet, 1968; Museerne og samtiden, 1972; Frilandsmuseet ved Sorgenfri. Museets historie og gamle huse, da. og eng. udg. 1973; Ostenfeldgården, s.å.; Bondehuses alder, 1979; Den fynske sulegård, 1980, Rejsegilde i Danmark, 1983 og Vand til tørstig jord. Kunstvandingens hvor, hvornår, hvordan, 1995. Desuden skrev Peter Michelsen artikler i mange danske og udenlandske årbøger, tidsskrifter og samleværker, og han bidrog med to artikler til Det skabende menneske. Kulturhistoriske skitser tilegnet P. V. Glob, 1981. Endelig udarbejdede han diverse dansk- og fremmedsprogede vejledninger til Frilandsmuseet ved Sorgenfri.

Familie

Peter Michelsen blev født i Helsingør (Skt. Olai).

F: bogholder Holger Michélsen (1877-1938) og Ragnhild Johanne Smith (1883-1969). Gift 7.11.1953 på Frbg. (b.v.) med redaktør, mag.art. Vibeke Arnholdt, født 20.9.1926 på Frbg., d. af vekselerer Louis A. (1891-84) og Ellen Bentzen (1900-84).

Ikonografi

Mal.

Bibliografi

Peter Michelsens erindringer: Jorden, vandet og husene : elementer af et liv på museum, 1999. Interview i Dagens nyheder 26.12.1960. – Politiken 2.6.1965.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig