Poppo, levede ca. 960, biskop. Navnet Poppo er fast knyttet til Danmarks officielle omvendelse fra hedenskab til kristendom ved Harald Blåtand, "den Harald, der gjorde danerne kristne". To tyske historieskrivere, Widukind af Corvey i sin Sachserkrønike (omkr. 968) og Ruotger i sin levnedsskildring af biskop Bruno af Köln (953-65) har i samtiden dateret begivenheden til omkr. 960 og knyttet hans gerning til tysk missionspolitik under Otto 1.; men kun Widukind nævner Poppo. Han fortæller at biskop Poppo endnu som klerk ved et gilde hos kong Harald bestred de hedenske guders overlegne styrke og hævdede at hans kristne gud var den eneste sande; det beviste han på kongens bud ved at bære glødende jern med uskadt hånd. Poppos gudsdom fik kongen til at omvende sig og byde sit folk at forkaste afguderne.

Fra Widukind og selvstændige traditioner udviklede sig en rig legendedannelse der især gennem Adam af Bremen (omkr. 1070) og Sigebert af Gembloux (omkr. 1110) spredtes over det meste af den vesterlandske kristenhed, ofte med fordobling af miraklet og i varierende udformninger. Adam af Bremen identificerede fejlagtigt Poppo med den af ærkebiskop Libentius af Hamburg udnævnte biskop Poppo af Slesvig og henlagde optrinet til den svenske Erik Sejrsæl. Denne fejl gav sammen med en uafhængig tradition siden Ælnoth anledning til stærkt varierende legendeformer i den følgende nordiske historieskrivning: fra Roskildekrøniken til Saxo, i danske og svenske årbøger og stærkt udbroderet i norrøne værker fra Jomsvikingesagaen til Flateyarbók. Omkr. 1200 indføjedes fra kontinental tradition motivet med at Poppo stikker sin hånd ind i en glødende handske, som Saxo har givet i klassisk form, mens den omtrent samtidig fandt kunstnerisk udtryk i en række forgyldte kobberplader fra Tamdrup kirke. Disse relieffer opfattedes længe, endnu af P. Nørlund 1926, som dele af et gyldent alter; men 1968 gav Tage E. Christiansen kyndigt argument for, at syv af pladerne bør udskilles og antagelig opfattes som rester af et helgenskrin for Poppo. Selv om Poppo ikke kendes fra nogen liturgisk tekst, vidner Tamdrupserien som Saxo (der gør Poppo til biskop i Århus) og endnu flere beretninger, om at Poppo har været dyrket som lokalhelgen, bl.a. i Sydjylland. Adam af Bremens identifikation af Poppo med den senere biskop i Slesvig af samme navn, som har været fastholdt af talrige danske forskere, lader sig imidlertid ikke opretholde, da allerede Widukind har tituleret ham biskop. Af flere samtidige tyske biskopper af navnet Poppo er biskop Poppo i Würzburg (961-84) mest sandsynlig.

Ikonografi

Fremstillet på relief fra omkr. 1200-25 (Nat.mus.), efter dette kopi (Tamdrup kirke) og kobberstik af bl.a. J. Haas.

Bibliografi

Kilder. Monumenta Germaniae historica. Scriptores VI, Hannover 1844 (Chronicon Sigeberti Gemblacensis, ved L. C. Bethmann) 351. Vitae sanctorum Danorum, udg. M. Cl. Gertz, 1908-12 (Ælnoth) 83 (da. overs.: Danske helgeners levned, ved Hans Olrik, 1893-94 (fot. optr. 1968) 29). Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, 3.udg. ved Bernh. Schmeidler, Hannover 1917 (da. udg.: De hamb. ærkebispers hist., ved Carsten L. Henrichsen, 1930 (fot. optr. 1968)). Alb. Bauer og R. Rau: Quellen zur Gesch. der sächsischen Kaiserzeit, Darmstadt 1971 = Ausgewählte Quellen zur deutschen Gesch. des Mittelalters VIII 168f (da. overs.: Widukinds Sachserkrønike, ved J. P. Jacobsen, 1910 kap.III 65).

Lit. A. D. Jørgensen: Den nord. kirkes grundlæggelse I-II, 1874-78. Laur. Weibull: Kritiska undersökningar i Nordens hist., Lund 1911 (optr. i forf.s Nordisk historia I, Sth. 1948). Poul Nørlund: Gyldne altre, 1926 (2. udg. 1968) især 165-76. Sture Bolin: Om Nordens äldsta Historieforskn., Lund 1931 = Lunds univ.s årsskr. N. F. XXVII,3 63-112. Claudius v. Schwerin i Zeitschr. der Savigny-Stiftung für Rechtsgesch. Germanistische Abt. LVIII, Weimar 1938 69-107. Tage E. Christiansen i Årbøger for nord. oldkyndighed 1968, 1969 153-205. Aksel E. Christensen: Vikingetidens Danm., 1969 (2. udg. 1977). Lene Demidoff i Mediaeval Scandinavia VI, 1973 39-67. Inge Skovgaard-Petersen i Danm.s hist. I, 1977 167f. Wolfgang Laur i Beiträge zur Schleswiger Stadtgesch. XXVI, Slesv. 1981 13-25.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig