Poul Claussen, Poul Bernhard Claussen, 10.4.1889-14.4.1973, politiker, apoteker. Født i Holbæk, død på Skt. Josephs hosp., Kbh., urne på Bispebjerg kgd. sst. Efter at have taget almindelig forberedelseseksamen 1904 fra Holbæk kommunale realskole, og latinprøve 1905 var C. discipel på Kgl. hof apotek i Kbh. indtil han 1909 tog eksamen som ex-am. pharm. 1912 blev han cand. pharm og efter ansættelse på forskellige københavnske apoteker udnævntes han 1922 til farmaceutisk visitator. 1933-64 var han indehaver af det daværende Griffenfeld apotek i Kbh. - C.s indsats faldt på to områder, dels inden for de farmaceutiske faglige organisationer, dels i kommunal- og landspolitik. 1913-17 var han medlem af Dansk farmaceutforenings bestyrelse og 1917-20 redaktør af foreningens blad, Farmaceutisk Tidende. 1922-23 var han formand for den nystartede Farmaceuternes pensionskasse for hvis tilblivelse han havde været en ivrig forkæmper. I perioden 1922-40 deltog han i arbejdet i Det pharmaceutiske understøttelsesselskab, først som medlem af repræsentantskabet, fra 1931 som bestyrelsesmedlem. 1937-49 var C. formand for Farmaceutisk lønkontor. Efter udnævnelsen til apoteker var han 1936 kommet i bestyrelsen for Danmarks apotekerforening, året efter blev han næstformand for i 1939 at overtage formandsposten som han beholdt under de vanskelige forhold under 2. verdenskrig og frem til 1947. I hans formandstid gennemførtes bl. a. en løntilskudsordning for ældre provisorer og en pensionsordning for defektricer. Sit virke for apotekervæsenets organisationer sluttede han som formand for Københavns apotekerforening, 1951-59. C.s interesse for almene samfundsspørgsmål førte ham ind i det politiske liv hvor han fik en lang karriere i det konservative folkepartis tjeneste. 1928 blev han medlem af partiets repræsentantskab og var 1947-52 medlem af hovedbestyrelsen. Han blev 1935 sekretær for Nationalfonden for konservatismen og dennes formand i 1948. Fra 1937 til 1954 var han medlem af bestyrelsen for Det konservative fond, 1940-54 medlem af fondets forretningsudvalg. Endvidere har han været formand for Den konservative vælgerforening for Kbh.s 5. kreds fra 1943 og for Den konservative vælgerforening for Kbh. og Frbg. 1943-62 var C. medlem af borgerrepræsentationen i Kbh., dens 1. næstformand fra 1950 og rådmand i magistratens 5. afd. 1954-62. Hans politiske karriere kronedes med medlemskab af folketinget, først i 1945 og senere 1947-60; han var medlem af finansudvalget 1952-53 og 1955-60; endelig deltog han i Danmarks delegation til Forenede nationers 15. generalforsamling i New York 1960. Baggrunden for hans virke og fremgang var i alle forhold et udpræget konservativt grundsyn parret med social forståelse. Han var en dreven debattør med en skarp replik, men ikke uden lune. Hans politiske poster vidner om hans partis påskønnelse af hans evner og flid. Hans arbejde for Danmarks apotekerforening som formand under 2. verdenskrig betragtedes som meget værdifuldt for foreningen og belønnedes 1956 med foreningens hædersgave. Det må imidlertid indrømmes at hans faste forankring i konservatismen og i standens professionelle interesser undertiden vanskeliggjorde samarbejdet med andre interesser inden for farmacien. C. har skrevet en række artikler i fagblade og jubilæumsskrifter, hvoraf enkelte om historiske emner.

Familie

Forældre: bogholder Michael Bøje C. (1853-1924) og Kirsten Olsen (1859-1936). Gift 4.11.1916 i Kbh. (Frihavnsk.) med Mary Sigrid Dorothea Jensen, født 6.2.1887 i Nykøbing S., død 5.6.1982 i Kbh., d. af skibsfører Siegfred Berndorff J. (1859-1926) og Karen Petersen (1862-1958).

Udnævnelser

R. 1943. R.1 1954.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Theriaca IV, 1959 39 62 63 85 (bibliografi). - Victor Elberling: Rigsdagens medlemmer gennem 100 år 1848-1948 III, 1950 42f. Aage Schæffer: De danske apotekers hist. V, 1966 329f. Archiv for pharmaci og chemi LXXX, 1973 247. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig