Poul Lorenzen

Artikelstart

Poul Lorenzen, 13.11.1886-23.2.1981, direktør for statsskovbruget. Født i Helsingfors, Finland, død i Jyderup, begravet Torup kgd. L. blev student fra Sorø akademi 1905, tog filosofikum 1906 og blev forstkandidat 1912. Efter to år som assistent hos professor A. Oppermann, Landbohøjskolen, tiltrådte han sin karriere inden for statsskovbruget: 1914-20 var han forstassistent, 1920-40 skovrider på Buderup-holm distrikt i Rold skov, 1940-46 direktør for statsskovbruget, 1946-56 skovrider på Lindet distrikt i Sønderjylland. L. stod altså i spidsen for statens skove under anden verdenskrig og han skulle sørge for at iværksætte hugsten af det træ tyskerne krævede. Dette krav blev efterkommet med udnyttelsen af enhver mulighed for at forhale leveringen, og herved blev hugsten reduceret til henved halvdelen af det forlangte. L. medvirkede også til at danske politifolk der var gået "under jorden" efter 19.9.1944 blev ansat ved statsskovbruget, og han deltog endog i våbentransport til dem. 1925 havde L. foreslået oprettet et skovbrugsmuseum og som skovdirektør ydede han en kraftig indsats for Jagt- og skovbrugsmuseet i Hørsholm som blev åbnet i 1942. Da L. blev skovdirektor havde han betinget sig at kunne vende tilbage til en skovridertjeneste og 1946 blev han skovrider på Lindet skovdistrikt.

Fra ungdommen havde L. interesseret sig for naturfredning og virket for publikums forståelse for naturområder og skov. Han har skrevet artikler i aviser og tidsskrifter herom, og i denne forbindelse skal nævnes hans indledning til Sigvart Werner: Danske Skove og Træer, 1948. Også skovhistorie interesserede L.; han har skrevet Furskoven paa Læsø (Da. skovforenings Tidsskr. XIII, 1928) og gjort en stor indsats på Lindet hvor et naturskovområde i Draved skov blev overladt Johannes Iversen til forsøg med svedjebrug. L. spillede en betydelig rolle ved danskamerikanernes Rebildfester, bl.a. ved at gøre folkedans i nationaldragt til et led i festen. L. blev forste formand i foreningen Danske folkedansere 1929-36. Han havde øre for melodierne til folkedansene og de gamle viser som endnu levede på egnen, og som han nedskrev og indsang på lydbånd til Danmarks folkeminder. 1945 var han medstifter af International Folk Music Council, London, hvor han samtidig blev vicepræsident. Inden for folkloren var L.s særlige interesse skov, træer og dyr. Hans større litterære arbejder er Jagt og Vildt i dansk Folketro, 1930, Egen og Rønnen i dansk Folketro. 1944, Vildt og Vilddyr i dansk Folketro, 1948, Vilde fugle i sagn og tro, 1960 og Jagt, Jæger og Skovfolk i gamle Dage, 1962. - L. var æresmedlem af Soransk samfund, Foreningen til folkedansens fremme, Danske folkedansere og Skovhistorisk selskab. -R. 1937. DM. 1943. K. 1963.

Familie

Forældre: skovrider, senere godsejer Frederik Poul Waldemar L. (1860-1931) og Christiane Henriette Koch (1860-1935). Gift 29.8.1913 i Kbh. (b.v.) med skuespiller, slægtshistoriker Marie Birgitte Henrika Minna Madelung, født 18.6.1887 på hovedgården Södertou, Lyby sg., Skåne, død 19.9.1973 på Lyngs-bækgård, Dråby sg. (gift 1. gang med maler Edouard Saltoft, 1883-1939; ægteskabet opløst), d. af godsejer Henrik August M. (1833-1918) og Rasmine Florianna Løve (1848-1923).

Ikonografi

Portræt af Ole Heine, 1957 (Skovstyrelsen, Springforbi). Foto.

Bibliografi

P. L. i Fra Himmerland og Kjær herred, 1976 55-86. -A. Thyregaard og N. Schiorring i Hjemstavnsliv 16.11.1956. Soraner-biografier 1901-60, 1970 I 79f. P. Chr. Nielsen i Skovbrugstid., 1976 194f. A. Hviid i Dsk. skovforenings t. 66, 1981. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig