Poul Noviomagus, d. 26.1.1571, hofpræst. Begravet i Kbh. N. forekommer første gang 1542 i Wittenberg hvor han 1544 tog magistergraden. Anbefalet af reformatorerne, især af J. Bugenhagen, blev han ca. 1545 hofprædikant hos kong Christian III og siden lærer for prins Magnus. Han synes at have haft ret betydelig indflydelse i denne konges tid. Det skal i væsentlig grad skyldes ham, at man fra dansk side stillede sig så afvisende over for de reformerte flygtninge der 1553 med Jan Laski som fører kom hertil fra England. I hvert tilfælde var han udtalt modstander af deres calvinske nadveropfattelse. N. tjente Christian III på dennes dødsleje 1559 og holdt en (ikke udgivet) ligprædiken over kongen. Derefter virkede han som hofpræst hos enkedronning Dorothea og opholdt sig vistnok mest i Kolding. Han havde forskellige gejstlige forleninger, deriblandt fra 1550 et præbende ved Århus domkirke og "provstegården" i Kolding. Skønt N. ikke har efterladt sig skrifter synes han at have været en kundskabsrig teolog. Fra sin ungdom var han bekendt for sin iver for at samle bøger, og han stod i brev- eller personlig forbindelse med en del af tidens bekendte kirkelige personligheder, deriblandt med Johannes Pistorius i Husum og Niels Hemmingsen. Den sidstnævnte tilegnede ham 1564 ved en smuk fortale sin fortolkning af Filippenserbrevet.

Familie

gift senest 1547 med Anna N. N.

Bibliografi

Kilder. Kirkehist. saml. 2.r.I, 1857-59 467; III, 1864-66 489; 4.r.III, 1893-95 816. Diplomatarium Vibergense, udg. A. Heise, 1879 292. Kancelliets brevbøger 1551-75, 1885-98. Monumenta hist. Danicæ, udg. H. F. Rørdam IV, 1887 574 607-10 616 621 f 625-28 634 637 643f (breve til Johs. Pistorius). [Johs. Pistorius:] Quattuor centuriæ epistolarum, udg. A. Andersen, 1971 (breve).

Lit. D. G. Zwergius: Det siellandske clerisie, 1754 450-56. Gelehrter Männer Briefe an die Könige in Dannemark, udg. Andr. Schumacher I, 1758 32 99 197; II, s.å. 195. Pierre Gassendi: Tycho Brahe. Mannen och verket, overs. Wilh. Norlind, Lund 1951 223. Bj. Kornerup: Biskop Hans Poulsen Resen II, 1968 241.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig