Povl Bang Jensen

Povl Bang Jensen, 6.4.1909-25.11.1959, diplomat. Født i Kbh, død i New York, begravet på Frbg. (Solbjerg kgd.). B. J. blev student fra Frederiksberg gymnasium 1927, tog juridisk embedseksamen 1933 og sigtede mod en juridisk-videnskabelig løbebane. Han modtog året efter sin eksamen den Ørstedske prismedalje for en afhandling om Mindstepris og Undersalg, og ved siden af advokatvirksomhed fordybede han sig i juridiske spørgsmål, bl.a. under studieophold i Geneve, i Tyskland, England, Frankrig og Norge og bidrog med artikler til danske og udenlandske tidsskrifter. Ved den anden verdenskrigs udbrud 1939 befandt B. J. sig på studieophold i USA og knyttedes da til det danske gesandtskab i Washington hvor Henrik Kauffmann samme år var blevet minister. I kraft af sin skarpe intelligens, sine kundskaber og sit antinazistiske engagement blev B. J. hurtigt Kauffmanns nærmeste medarbejder, hans højre hånd og moralske støtte under den ofte vanskelige uafhængighedskurs i forhold til regeringen i det besatte Danmark som gesandtskabet fulgte. B. J.s indsats gjorde sig ikke mindst gældende ved hans tekniske kunnen og energi under forhandlingerne om de ved krigsudbruddet i Amerika oplagte danske skibe og om den Grønlandstraktat som Kauffmann i 1941 afsluttede med den amerikanske regering. Efter krigsafslutningen forblev B. J. nogle år tilknyttet Washington-ambassaden som ambassaderåd og midlertidig chargé d'affaires i Mexico og mellemamerikanske stater. Ved påsketid 1948 var B. J. i København for at viderebringe alarmerende, amerikanske efterretninger om formodede sovjetiske hensigter i Norden. Den såkaldte "påskekrise" der medførte visse militære sikkerhedsforanstaltninger, men viste sig at være blind alarm blev i nogen grad lagt B. J. til last, og dette bidrog til hans opgivelse af en fortsat karriere i den danske udenrigstjeneste der i forvejen havde været ugunstigt stemt overfor en mand der var kommet ind i tjenesten som "outsider". 1949 ansattes B. J. som politisk rådgiver i Forenede Nationers departement for Sikkerhedsrådet. Som FN-embedsmand blev han 1957 centrum i en affære der vakte opmærksomhed verden over. Som stedfortrædende sekretær for den Ungarn-komité FNs generalforsamling havde nedsat til undersøgelse af det foregående års sovjetiske intervention var det bl.a. B. J.s opgave at afhøre vidner blandt ungarske flygtninge. Ved arbejdets afslutning vægrede han sig ved at aflevere den vidne-liste der var i hans varetægt, og som han hævdede ikke ville være sikret diskretion i FNs sekretariat. B. J.s mistro til sekretariatet var af videregående art. Han fastholdt at der forelå en sovjetisk-kommunistisk infiltration der skulle have saboteret Ungarn-komiteens arbejde. Både en særlig undersøgelses-kommission og FNs administrative domstol gik B. J. imod, og juli 1958 afskedigede FNs generalsekretær Dag Hammarskjold ham. I den omfattende debat i dansk og international presse mødte B. J. både tilslutning og modsigelse alt efter tilliden til hans retsindighed eller tvivl om hvorvidt hans temperaments anlæg for det rethaveriske ikke havde bragt hans fantasi på afveje. Efter afskedigelsen fra FN ernærede B. J. sig et års tid på en beskeden post i en humanitær institution i New York. På Thanksgiving Day i november 1959 blev han fundet skudt i en af byens parker. Et efterladt brev og politiets undersøgelser pegede i overvejende grad på selvmord. Forestillinger om en politisk motiveret forbrydelse forblev dog levende. R. 1946.

Familie

Forældre: forsikringsdirektør Jens Carl J. (1870–1945) og Alfreda Emde (1881–1964). Gift 29.3.1943 med Helen Jean Nolan, født 6.6.1914 i Port Jervis, USA, d. af Thomas R. N. (1887–1975) og Margaret Mae Burns (1887–1963).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

P. B. J. i De fem lange år III, 1947 1476–95. Finn Løkkegaard: Det danske gesandtskab i Washington 1940–42, 1968. De Witt Copp and Marshall Peck: Betrayal at the UN, the story of P. B. J., New York 1961. UN white paper: A list of facts about the UN and the case of Mr. B. J. J. O. Krag i Weekendavisen, 22.3.1978.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig