Povl Bentzon, 31.8.1858-9.2.1943, ingeniør, landinspektør. Født i Kbh. (Frue), død i Hornbæk, urne på Asminderød kgd. Efter 1877 at have taget artium fra Borgerdydskolen på Christianshavn blev B. 1884 polyteknisk kandidat som bygningsingeniør og bestod n.å. landinspektøreksamen hvorefter han s.å. fik bestalling som landinspektør. Herefter indtrådte han i faderens forretning og uddannede sig ligesom faderen til specialist i vandløbslovgivning. 1887 og 1888 udførte han et præcisionsnivellement i Kbh. Efter faderen overtog han 1894 stillingen som amtsvandinspektør i Kbh.s amt (til 1926) og som ledende landinspektør ved de i drift værende statsbaner (til 1920). Desuden var han ledende landinspektør ved 155 jernbane-, havne- og fortanlæg og rådgivende for en mængde kommissioner, således fra 1895 ledende landinspektør ved taksationskommissionen angående grundes afståelse til vandanlæg i Kbh., fra 1909 ved taksationskommissionen for grundes afståelse til kloakanlæg, fra 1898 medlem af taksationskommissionen for Frbg., og dens formand fra 1902. Han var formand for overtaksationen angående erstatninger i anledning af armeringsarbejder omkring Kbh. og medlem af Gudenå- m.fl. vandkraftkommissioner. Fra 1923 var han formand for taksationskommissionen vedrørende naturfredning. Under 1. verdenskrig drog staten stor nytte af B.s organisationsevne og overdrog ham hvervet som formand for brændselsnævnet 1917–20 hvor han forestod hele landets forsyning med indenlandsk brændsel.

- Også for de faglige foreninger har B. udrettet et stort arbejde. Således var han medstifter af Dansk Ingeniørforening og medlem af dens bestyrelse 1892–97. I Landinspektørforeningen var han bestyrelsesmedlem 1892–1908 og dens formand 1903–06 og 1920–24. Ved foreningens 50 års jubilæum blev han 1925 udnævnt til æresmedlem. Han blev æresmedlem af ingeniørforeningen 1942. 1891–1900 og 1902–07 var han redaktør af Tidsskrift for Opmaalings- og Matrikulsvæsen. – Trods det store arbejde, der gennem årene blev lagt på B.s skuldre, fik han tid til at dyrke sine interesser for kunst og musik og var 1905–20 formand for Raderforeningen. -Etatsråd 1907. –

Familie

Forældre: landinspektør L. B. (1833–93) og Christine V. Bang (1839–1902). Gift 7.10.1885 i Asminderød med Harriet Vilhelmine Drachmann, født 14.10.1861 i Kbh. (Holmens), død 23.5.1945 i Hornbæk, d. af læge, professor, senere dr. med. A. G. D. (1810–92) og Clara J. Sørensen (1836–95). – Far til Inger B. og Jørgen B. Bror til Viggo B.

Udnævnelser

R. 1899. DM. 1918. K.2 1923. F. M.1. 1932.

Ikonografi

På Krøyers mal. Industriens Mænd, 1904 (Fr.borg). Radering af Juel Madsen, 1919. Mal. af Hans Brygge, 1922. Foto. Tegn. af Carl Jensen (Bergens billedgalleri). – Gravsten af H. G. Skovgaard, 1946.

Bibliografi

Landinspektørforen. gennem 50 år, 1925. Ingeniøren 28.2.1942 A 52. Axel Meldal og N. Thorkil-Jensen i Tidsskr. for opmålings- og matrikulsvæsen XVI, 1943 427–32. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig