R. Mejborg, Reinhold Frederik Severin Mejborg (Meiborg), 28.3.1845-18.6.1898, tegner, bygningsarkæolog. Født i Kerteminde, død i Hellerup, begravet i Kerteminde. Opvokset i Kerteminde tog M. skolelærereksamen i Jelling 1864 og arbejdede som lærer bl.a. i Hjørring 1867-72 hvor han underviste i tegning og naturhistorie. Men fra barndomshjemmet medbragte han interesser for kunst og arkitektur, og da hans stilling i længden ikke tilfredsstillede ham opgav han den og flyttede til Kbh. hvor han bedre kunne dyrke sine interesser. Han tegnede på kunstakademiet og om sommeren for geologerne F. Johnstrup og Japetus Steenstrup og senere også for arkæologer hvorved hans sans for gammel dansk bygningskunst blev vakt. Hans første selvstændige arbejder er rekonstruktionstegninger af Kbh.s slot og universitetets tidligere bygning (1879) der søger at kombinere gamle billeder og skriftlige oplysninger. 1881 udgav han Borgerlige Bygninger, særlig Kjøbenhavns Professor-Residentser 1540-1630, med en kraftig kritik af Troels-Lunds skildring af renæssancetidens boliger, og 1882 Billeder af Livet ved Christian V.s Hof der begge i høj grad bygger på studiet af gamle regnskaber. Disse arbejder og artikler i Tidsskrift for Kunstindustri vakte opmærksomhed. M. opnåede støtte fra staten og offentlige fonds som muliggjorde rejser rundt om i landet for at studere og aftegne herregårde, købstadhuse og bønderbygninger. 1885 udgav han Skiftende Stilarter i dansk Kunstindustri (Tidsskr. for Kunstindustri 1) og 1888 Gamle danske Hjem i det 16., 17. og 18. Aarh.. der giver en kort oversigt over M.s omfattende førstehåndsviden om landets gamle husformer og på sit felt er et banebrydende arbejde. Studierejserne udstraktes også til Sverige, og under påvirkning af A. Hazelius, Nordiska Museets skaber, koncentrerede M. efterhånden sine interesser om bondekulturen. Efter et par mindre publikationer, et populært uddrag af den svenske landsbyskomager Jonas Stolts Optegnelser (1890) og Bygningsskikke i Slesvig, 1891, udkom 1892 M.s andet hovedværk Nordiske Bøndergaarde I. Slesvig der udstyret på lignende måde som Gamle danske Hjem vandt megen anerkendelse og blev oversat til tysk.

M. var såre omhyggelig for sine bøgers typografiske fremtræden. Kunstneriske hensyn, mere end strengt videnskabelige, præger de talrige illustrationer som han lod andre rentegne efter sine egne skitser, og han ville ikke nøjes med at være vor første bygningsarkæolog, han ville også gøre teksten almenlæselig og indrammede derfor en bygningshistorisk kerne i malende kulturskildringer og kunstnerisk følte naturbeskrivelser. Men kunstneren tog i nogen grad luven fra forskeren og M. forløftede sig på den mægtige opgave samtidig at indsamle et hidtil næsten ubehandlet stof, at forene arkivstudier med forskninger i marken og samarbejde det hele i æstetisk tiltalende form. P. Lauridsens studier over slesvigsk bygningsskik (1897) nåede dybere til bunds i problemerne. Det stort planlagte værk blev en torso. Af dets fortsættelse Danske Bøndergaarde lykkede det kun M. at få skrevet og udsendt to hæfter (1897), og apopleksi lammede hans kraft i hans sidste leveår. Hans efterladte samlinger (i Nationalmuseets arkiv) indeholder talrige skitser af forsvundne bygninger og har blivende værdi som studiemateriale.

Familie

Forældre: malermester, brandinspektør Christopher Rudolph M. (1816-88) og Emilie Frederikke Juliane Sophie Vander (1822-78). Gift 27.11.1896 i Hjørring med Anna Petersen, født 3.1.1854 i Hjørring, død 28.3.1929 i Charlottenlund, d. af boghandler Peter Marinus P. (1825-67) og Hanne Dorthea Haugaard (1825-97).

Udnævnelser

Tit. professor 1893.

Ikonografi

Malet skitse af Knud Larsen (Fr.borg), mal af samme. Foto.

Bibliografi

P. Lauridsen i Hist. t. 6.r.IV, 1892-94 646-72 (anm. af M.s Nord. bøndergårde). Samme sst. VI, 1895-97 43-113 (jfr. sst. 343-52 793-95); sst. 7.r.I, 1897-99 574f. Chr. Axel Jensen i III. tid. 10.7.1898.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig