Rasmus Christiansen, 3.1.1840-11.7.1928, landmand, politiker. Født i Ryslinge, død sst., begravet i Gudbjerg. C. gik i Ryslinge folkeskole, fik senere privatundervisning og gennemgik 1859-60 og 1860-61 fuldstændigt kursus på Fyns stifts landbrugsskole hvorfra han tog eksamen med udmærkelse, og var derefter tre år lærer på Ryslinge højskole i landmåling, nivellering, agerdyrkning og husdyrbrug. Han gik derefter over i praktisk virksomhed, var nogle år forvalter på Tarupgård ved Odense, 1865-1915 forpagter af Brænderupgård, 1879-95 tillige forpagter af Eskelund; til hver af disse gårde hørte 185 tdr. land. 1881 købte han Stjernegård i Gudbjerg sg. med 117 tdr. land og ejede denne til 1910. C. blev navnlig kendt som kvægopdrætter og modtog hundreder af præmier samt statens avlscenterpræmie for sin fortrinlige kreaturbesætning hvorfra der udgik en mængde avlsdyr. Han var anset som en af sin tids dygtigste kvægopdrættere og udførte et banebrydende arbejde i den fynske kvægavl. Tidligt tog han fat på kvægtuberkulosens bekæmpelse, og det lykkedes ham ved udholdenhed og streng kontrol at få sin besætning fuldstændig renset for tuberkulose. Han var en begavet, vel oplyst og levende interesseret mand der nød stor anseelse på sin egn, så der blev overdraget ham en lang række landøkonomiske, kommunale og politiske tillidshverv. Han var medlem af Gislev-Ellested sogneråd 1886-95, af Svendborg amtsråd 1887-1910, tillige medlem af overskatterådet, formand i kommissionen for tilvejebringelse af jord til landarbejdere 1899-1910, for Fyns stifts kreaturforsikrings forening, Svendborg-Nyborgbanens repræsentantskab, næstformand i Det fynske telefonselskabs og Fyens Stifts Sparekasses repræsentantskab, Landvæsenskommissær 1887-1910, medlem af flere jernbane-ekspropriationskommissioner, 1872-1906 sekretær og kasserer i Svendborg amts landøkonomiske selskab, derefter næstformand til 1922 da han fratrådte og samtidig udnævntes til æresmedlem af selskabet, formand for udvalget til oprettelse af Brahetrolleborg folkehøjskole og for skolens bestyrelse 1889-92. Han stillede sig til folketinget som højremand i Kværndrup 1873, i Nyborg 1876, valgtes her 1879, men valget blev kasseret, repræsenterede kredsen maj-juli 1881, søgte forgæves valg sst. 1887 og 1890, stillede sig 1903 og 1906 i Fåborg og var folketingsmand for denne kreds 1909-13.

Familie

Forældre: gårdejer, landstingsmand Christian Rasmussen (1815-94) og Mariane Jørgensdatter (1811-82). Gift 31.10.1866 i Ryslinge med Ane Margrethe Nielsen, født 5.11.1833 på Rødegård, Fjeldsted sg., død 10.2.1908 på Brænderupgård, d. af bolsmand, senere gårdbestyrer Niels Hansen (Brandt) (1782-1861) og Karen Marie Rasmusdatter (1797-1863).

Udnævnelser

R. 1892. DM. 1911.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Aftenposten 28.3.1904. De tusind hjem 3.7.1910 209. Faaborg avis 24.10.1912. C. R. Svane Christiansen i Fyns stifts landbrugstid., 1928 394. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig