Richard Petersen, Richard Constantin Petersen, 6.1.1894-14.2.1968, matematiker. Født i Thisted, død i Kbh., begravet på Frbg. (Solbjerg). P. blev student fra Schneekloths skole 1912 og cand.mag. 1918. Straks efter sin eksamen blev han ansat som undervisningsassistent ved Danmarks tekniske højskole, og han forblev ved denne institution hele livet bortset fra årene 1935-37 hvor han var docent ved landbohøjskolen. 1937 udnævntes han til professor i matematik ved Danmarks tekniske højskole (DTH) og 1954 overgik han til et nyoprettet professorat i anvendt matematik, et embede han beklædte til sin afgang 1964. – Herudover var P. undervisningsassistent ved universitetet 1919-26, lærer ved søofficersskolen 1924-32, ved DTHs forberedelseskursus 1931-38, fra 1935 ved officersskolens specialklasse og senere forsvarsakademiet. I de yngre år drev han desuden en omfattende manuduktørvirksomhed. Han tog doktorgraden 1933 på afhandlingen Om en Klasse næstenperiodiske analytiske Funktioner, et arbejde der slutter sig nært til Harald Bohrs undersøgelser. Senere fulgte en række mindre arbejder, deriblandt en interessant undersøgelse over analytiske funktioner, der er næstenperiodiske i to retninger. P.s produktion af lærebøger er omfattende. Han skrev sammen med A. F. Andersen 2. udgaven af "Bohr & Mollerup" samt dens afløser Lærebog i matematisk Analyse I-IV, 1945-49, der igen har Bohr som medforfatter, men som blev stærkt præget af P. Desuden skrev han en række bøger til sin undervisning i anvendt matematik. – P. var præget af en rastløs energi og gik med liv og sjæl ind for de opgaver som man fra mange sider overdrog ham. Et af hans hjertebørn var de skandinaviske matematikerkongresser. Han organiserede som sekretær kongressen i Kbh. 1946 og skaffede med stor ihærdighed dens finansielle grundlag.

Bedst kendt i offentligheden blev P.s indsats for indførelse af EDB i Danmark. Udgangspunktet var Akademiet for de tekniske videnskaber hvor han var formand for det udvalg der fulgte udviklingen af de moderne regnemaskiner. Gennem forsvarets forskningsråd lykkedes det 1955 at skaffe midler til bygning af en elektronregnemaskine baseret på svensk know-how, og akademiet oprettede et institut, Regnecentralen, til maskinens bygning og drift. Han sad i bestyrelsen for dette institut fra 1955, i de første fem år endog som dets formand, skønt det var på andre områder han havde sin force. Det faldt i P.s lod at indføre faget anvendt matematik ved DTH, et vidtspændende emneområde som for store deles vedkommende var nyt for ham selv, men som han med energi kastede sig over. – P. er vel den der i tidens løb har undervist det største antal polytekniske studerende. Han var en glimrende pædagog, og hans omsorg for den enkelte studerende og hans regelmæssige opgaveaflevering er legendarisk. Med sine tekniske kolleger havde han et frugtbart samarbejde. – P. blev medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber 1940, sad i forsvarets forskningsråd 1952-62 og virkede som censor ved landbohøjskolen og ingeniørakademiet. Tildelt Otto Bruun prisen 1964.

Familie

Forældre: dampskibsfører Niels Christian Rudolph Valdemar P. (død 1897) og Anna Cathrine Kløvborg (død 1936). Gift 22. 12.1922 i Holbæk med Karen Johanne Svane, født 6.9.1895 i Kbh. (Matth.), død 6.6.1975 på Frbg., d. af kontorchef Jacob S. og Anna Petrea Christensen.

Udnævnelser

R. 1947. R.1 1953. K. 1959.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1933 116. – Kai R. Buch i Nordisk matematisk t. XVI, 1968 81-83. Erik Hansen i Ingeniørens ugebl. XII, s.å. nr. 10 25f. Niels Ivar Bech – en epoke i edb-udvikl. i Danm., red. P. Sveistrup, 1976. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig