Richard Thomsen

Artikelstart

Richard Thomsen, Richard Heinrich Eusebius Thomsen, 2.6.1877-27.12.1945, præst. Født i Kbh. (Frels.), død i Gladsakse, begravet sst. T. blev student fra Gammelholms latin- og realskole 1897, allerede da kristeligt vakt ved H. Ussings forkyndelse i Jesuskirken. Efter teologisk eksamen 1904 blev han 1905 hjælpepræst i Gladsakse, 1908 res. kap. på St. Croix, 1910 sognepræst i Frederikssted, 1911 hjælpesekretær i Kbh.s kirkefond, 1914 sognepræst ved Gethsemane kirke og 1923–45 var han sognepræst i Gladsakse. Som student fik T. – der åndeligt havde rod i Indre mission og politisk var socialdemokrat – en dyb og livslang interesse for engelske kirkeforhold, især for anglikanismens højre floj og dens kristeligt-sociale engagement. 1908 udgav han et orienterende skrift af præsten Robert Dolling der boede og virkede i Londons slum, og den sociale interesse gjorde det naturligt for T. at tage til Vestindien, men til fuld udfoldelse kom hans evner og energi først i det yderst fattige Vesterbrosogn, hvor han stræbte at realisere hvad han havde set i England. Han sparede sig aldrig, men var altid på færde, trappe op og trappe ned, i kvarterets skandaløse boligmasse hvor han snart blev en kendt skikkelse. Efter engelsk mønster fik T. skabt Kristeligt studentersettlement i Saxogade; han var formand i seks år og den på hvem den daglige ledelse hvilede; det var svære år, men han fandt god støtte hos sin hustru, og selv om frugterne var små i forhold til anstrengelsen skabtes der noget, på det tidspunkt ukendt i Danmark, som viste sig levedygtigt og i stand til indtil i dag at inddrage den ene studentergeneration efter den anden i arbejdet. Efter ni års slid kom T. til Gladsakse, hidkaldt af socialdemokraterne; her fandt han roligere sociale forhold, men med des større iver fortsatte han at holde præstestanden og offentligheden underrettet om hvad der på alle områder (anglikanske som frikirkelige) foregik i England; talrige orienterende artikler blev trykt i aviser og i Præsteforeningens blad, og 1908–36 skrev han regelmæssigt samlende oversigter i Teologisk Tidsskrift. Han var et flittigt medlem af Kristeligt-socialt forbund og 1923–38 medudgiver af dets blad (Maalet og Vejen). Af hans andre skrifter kan nævnes: Den nyere kristelig-sociale Bevægelse indenfor den engelske Statskirke, 1917, Gives der et socialt Evangelium?, 1915 og bogen om A. F. Winnington-Ingram: Londons Biskop i en Menneskealder, 1934. En stor del af T.s meget righoldige bibliotek om engelsk teologi erhvervedes af det teologiske fakultet i Århus.

Familie

Forældre: kunstdrejer, senere mekaniker Wilhelm Heinrich T. (1848–1924) og Lorenzine Charlotte Halvorsen (1851–1923). -10.7.1908 i Kbh. (Jesus) med Dagmar Emma Caroline Hofman-Bang, født 14.4.1884 i Soissons, død 10.3.1951 i Søborg, d. af ingeniør Peder H.-B. (1854–1934) og Henriette Emma Desirée Fennimore Napoléone Bachem (1854–1913).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Ludv. Larsen i Kbh.s stifts årbog III, 1945–46 161–63.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig