Søren Madsen, 7.7.18961985, lampefabrikant. Født i Åle ved Horsens. M., der var den yngste af en større børneflok, kom efter konfirmationen i malerlære. Han opgav dog snart dette fag til fordel for en beskæftigelse inden for sit store interesseområde, den nye el-branche der var ved at blive etableret i forbindelse med elektricitetens fremtrængen. Han fik ansættelse hos en installatør i Odder der oplærte ham i faget. 1913 kom han til Dalum Elektricitetsværk som medhjælper og et par år senere fungerede han som 19-årig en overgang som bestyrer af elektricitetsværket i Rolsted på Fyn. Sideløbende med sit arbejde her gennemførte han en række eksperimenter der bl. a. resulterede i opfindelsen af et specielt måleapparatur. Opfindelsen bragte ham i forbindelse med Laurids Knudsens Mekaniske Etablissement, et af de førende firmaer inden for den nye branche. Han blev ansat som elektromekaniker i virksomheden og fik herved i de følgende år et grundigt indblik i den hastige tekniske udvikling inden for el-området.

Kort efter kriseårene i begyndelsen af 1920erne begyndte M. 1923 en selvstændig virksomhed idet han i Løngangstræde i København etablerede et værksted for reparation af motorer og belysningsanlæg for automobiler. Sideløbende hermed eksperimenterede han fortsat med fremstilling af elartikler, især glødelamper, og 1928 begyndte han en fabrikation af el-pærer af hvilke det danske forbrug indtil da udelukkende havde været dækket ved import. Den ny fabrik blev mødt med hård konkurrence fra de udenlandske lampefabrikker (Philips, Osram). Efter nogle vanskelige indkøringsår lykkedes det M. at få leveringsaftaler med bl.a. Københavns kommune og staten, og han fik i løbet af 1930erne en betydelig andel af det danske marked. Efter stagnationen i krigsårene foretog han væsentlige udvidelser af sin virksomhed bl.a. ved 1946 at overtage det af den danske stat beslaglagte tyske Osram-firma som han videreførte under navnet Dansk Osram A/S. Han etablerede endvidere et samarbejde med Philips Industri og Handels A/S der 1961 resulterede i oprettelsen af fælles-fabrikken A/S Nordisk Glødelampe Industri i Herlev for hvilken M. blev bestyrelsesformand og administrerende direktør. Hans egen virksomhed, SM-lampen, blev i forbindelse med betydelige udvidelser flyttet fra det indre København til Glostrup, og desuden overtog han i 1954 Dansk Glødelampefabrik i Åbenrå som blev indrettet til produktion af speciallamper. Ved hans død ovetog sønnen Ole Madsen fabrikken.

M. fik i løbet af efterkrigsårene en meget stærk stilling i den danske glødelampebranche idet mere end tre-fjerdedele af det danske forbrug fremstilledes af de af ham kontrollerede virksomheder. M. tog som industrimand ikke del i branchens organisatoriske arbejde. Hans interesser og opfindervirksomhed førte derimod til at han i 1948 var en af drivkræfterne bag oprettelsen af Lysteknisk selskab, som han senere blev æresmedlem af, ligesom han siden begyndelsen af 1950erne ydede en væsentlig økonomisk og arbejdsmæssig støtte til opbygningen af Danmarks tekniske museum for hvis økonomiske støtteforening han i 1964 blev præsident. Han ydede desuden betydelige beløb til bl.a. uddannelsesbistand samt finansiering af Grønlandsekspeditioner. 1957 blev han ekstraordinært medlem af Ingeniørforeningen som følge af sin indsats på lysteknikkens område ligesom han 1964 tildeltes "Dansk arbejdes" initiativdiplom.

Familie

F: husmand Niels M. (1850-1922) og Bodilmine Petersen (1858-1937).

Udnævnelser

R. 1958.

Bibliografi

Interview i Lampetten, 1976 63-71 og Elektroteknikeren LXXV, 1979 462-64. - Politiken 28.11.1953. S. Madsen-Spies i Elektroteknikeren, 1956 288f. Berl.tid. 30.11.1973. Annelise Bistrup sst. 27.6.1976. Th. Franck og K. O. B. Jørgensen i Danm.s tekn. museums årbog 1975 5f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig