Søren Schielderup, Søren (Severin) Schielderup (Schiellerup), 1698-14.6.1736, guvernør. Død i Guinea, begravet sst. Af uddannelse var S. officer. 1718 blev han således sekondløjtnant ved det bergenhusiske regiment. Han fik en tapperhedsmedalje for sin indsats ved Marstrands erobring 1719. 1722 ansattes han ved dronningens livregiment. 1724, da han forlovede sig med en rig enke, sin senere hustru, tog han sin afsked fra militæret og købte sig en titel som kancelliråd. Omkring 1730 nævnes han blandt de højest beskattede borgere i Ringkøbing uden at det anføres at han beklædte noget embede. Han vedblev dog ikke at leve som sin kones mand, men søgte stilling i kolonierne. August 1734 udnævntes S. således til guvernør i Guinea. I begyndelsen af det følgende år rejste han ud med snauen Jomfruen der kom til Guldkysten den 12.8.1735. Som det var sædvanligt her hjemsendte S. en meget kritisk rapport om sin forgængers embedsførelse, ja denne blev ligefrem hjemsendt som arrestant. Når der imidlertid er grund til for eftertiden at huske S. skyldes det hans indsats for udbygningen af de danske forter og loger på Guldkysten. For det første genbemandede han Adalogen ved Voltafloden. Dernæst sluttede han til hollændernes fortrydelse overenskomst med negrene om bygningen af et fort ved Store Ningo; i foråret 1736 startede man på byggeriet, og endnu samme år nåede man at få rejst et lille fort der fik navnet Fredensborg. Men inden man var nået så langt døde S. Forinden nåede han også at iværksætte en reparation af hovedfortet Christiansborg. I den historiografiske tradition er S. blevet fremhævet for sin menneskekærlige adfærd over for negrene først i L. F. Rømers bog om handelen på Guineakysten fra 1756, og senere af Ove Malling i hans bog om store og gode handlinger fra 1777.-Kancelliråd 1724.

Familie

Forældre: sognepræst i Skogn, Trondhjem stift, senere provst, magister Johannes S. (død 1721, gift 2. gang 1705 med Karen Collin, 1689–1763) og Gidsken Lund (død senest 1705, gift 1. gang med kapellan i Skogn Morten Melchiorsen Thune, død 1695). Gift 24.3.1727 i Ringkøbing med Else Jensdatter Augsburg, døbt 28.3.1697 i Svostrup, død 24.3.1743 i Ringkøbing, d. af løjtnant Jens Jensen A. (død 1706, gift 1. gang med Lisbet Nielsdatter (gift 1. gang med skovrider Henrik Andersen Wendelboe til Gravballegård), gift 3. gang senest 1702 med Johanne Lauridsdatter Kruse, ca. 1664–1706) og Elisabeth Mikkelsdatter (død 1700).

Bibliografi

Ludv. Ferd. Rømer: Tilforladelig efterretn. om negotien på kysten Guinea, 1756 39f. Ove Malling: Store og gode handl., 1777 35f. Andr. Erlandsen: Biogr. efterretn. om gejstligheden i Trondhjems stift, Kria. 1844–55 300. G. L. Grove i Pers. hist. t. 3,r.IV, 1895 292–310. Georg Nørregård i Vore gamle tropekolonier 2.udg.VIII, 1968. Ole Feldbæk og Ole Justesen: Kolonierne i Asien og Afrika, 1980 365f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig