S.A. Tordrup, Sofus Albin Tordrup, 9.6.1895-29.7.1978, psykolog. Født i Hvornum ved Hobro, død på Frbg. (Flintholm), urne på Mariebjerg kgd. T. tog lærereksamen fra Nørre Nissum 1917, blev student fra kursus 1923, mag.art. i psykologi 1932 og dr.phil. 1961. Han var indtil 1932 lærer forskellige steder, derefter ved Gentofte kommunale skolevæsen til 1965. Her arbejdede han fra 1937 med skolepsykologiske opgaver. Han blev ledende skolepsykolog 1945 og 1953 tillige kommunens konsulent for særundervisning og skoleinspektør for Hyldegårdsskolen der på hans initiativ blev oprettet for børn med store læsevanskeligheder. T. underviste i en lang årrække i psykologi ved Blågård seminarium og i børnepsykologi ved Danmarks lærerhøjskole. Han var censor ved Kbhs. univ. 1944–69 og medlem af bl.a. udvalget for skolepsykologiske undersøgelser og af repræsentantskabet for Danmarks pædagogiske institut. Gennem et pionerarbejde som skolepsykolog og som leder af specialundervisningen i Gentofte har T. været med til at præge udviklingen på disse områder, bl.a. ved at etablere den form for hjælp til læseretarderede, som senere blev almindelig, nemlig læseholdsundervisning. T.s virke som seminarielærer og med videreuddannelse af lærere har sat sig stærke spor i folkeskolen, men endnu større indflydelse har han haft gennem et omfattende forfatterskab af høj kvalitet, begyndende med Børnepsykologi, 1937 (6. udg. 1958; svensk udg. 1939, 7. opl. 1959). Bogen var en nyskabelse, en sober fremstilling af børnepsykologien uden yderliggående synspunkter, men med mange livsnære indslag, også fra almen og pædagogisk psykologi. Den var i mange år helt dominerende som lærebog ved seminarierne. Hans disputats fra 1961 Alder – skolestandpunkt er en dygtig gennemført undersøgelse hvis hovedkonklusion er, at de yngste børn i en klasse hele skolen igennem til og med studentereksamen klarer sig bedre end deres kammerater, især fordi de er bedre begavede. På grundlag af T.s resultater blev der indført mere fleksible aldersregler for skolegangens begyndelse. Derudover har T. i særlig grad arbejdet med problemer omkring børn med læsevanskeligheder og skrevet en lang række artikler om emnet foruden to større afhandlinger, udsendt som særtryk af bladet Skolepsykologi: Stavefejl og fejltyper hos elever fra 5. normalklasse og fra 5. og 6. læseklasse (årg. 2., nr. 1, 1965) og Læseudviklingen hos elever med store læsevanskeligheder (årg. 4, nr. 1, 1967). Endvidere har han redigeret og er hovedforfatter til bogen De læseretarderede og deres pædagogiske behandling I (Gyldendals pæd. bibl., 1969). T. har bidraget stærkt til en bedre forståelse af læsesvage børns vanskeligheder, behandling og muligheder. Han var æresmedlem af Foreningen af skolepsykologer og konsulent for særundervisningen i Danmark og af Landsforeningen af læsepædagoger.

Familie

Forældre: smed Peter Martinus T. (1858–1936) og Albertine Alander (1857–1925). Gift 1. gang 13.7.1923 medlærer Maria Elisabeth Clausen, født 16.10.1895 i Åbenrå. 13.5.1950 i Gentofte, d. af lærer Peder Nielsen C. (1864–1943) og Dorothea Elisabeth Sørensen (1867–1944). Gift 2. gang 13.10.1951 i Hellerup (Dyssegårdsk.) med lærer Elna Kathrine Petersen, født 31.7.1913 i Randers, d. af skindhandler i Randers Laurits P. (1871–1934) og Else Marie Hansen (1871–1950).

Udnævnelser

R. 1965.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i 1 estskr. udg. af Kbh.s univ. 1961 177f. -Specialundervisningens organisationsformer inden for folkeskolen, red. Else Hammerich, 1970 = Nord. t. for specialpædagogik. Special-nr. (heri bibliografi). Læseforskn. – læseundervisn. Festskr. for S. A. T., 1975 = Skolepsykologi XII nr. 3–4 (heri bibliografi). – E. Juel-Christiansen i Skolepsykolognyt, 1978 nr. 5 14f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig