S. Bindesbøll, Severin Claudius Wilken Bindesbøll, 16.2.1798-30.1.1871, biskop. Født i Ledøje, død i Nykøbing F., begravet sst. Den opdragelse B. fik i hjemmet var bestemt af engelsk ånd. Faderen ville vække børnenes sans for det danske samfundslivs anliggender og give dem "common spirit". I sønnens forkyndelse og politiske aktivitet spores præget af den formålsbestemte opdragelse. B. blev student 1816 fra Roskilde og teologisk kandidat 1821. 1824–29 boede han på Borchs kollegium og virkede som notar ved teologisk embedseksamen, men en øjensygdom tvang ham 1832 til at opgive dette hverv, og 1832–34 opholdt han sig med offentlig understøttelse i udlandet; sine indtryk fra Tysklands og Østrigs kirkelige liv offentliggjorde han i Meddelelser fra og om Udlandet I, 1841 som viser en kultiveret og opmærksom iagttager med livlig fortælleevne. 1825–38 (afbrudt af udenlandsrejsen) var han religionslærer ved Borgerdydskolen i Kbh., en opgave han søgte at fylde med hele sin personlighed, og som gav ham den største arbejdsglæde. 1838 blev han sognepræst i Nakskov. Som præst forenede han mildhed i væsen med nidkærhed i sin tjeneste. Han blev marts 1848 valgt til medlem af de erfarne mænds rådslående forsamling som dog ikke trådte sammen; han var gejstligt medlem af stænderforsamlingen i Roskilde april-maj s. å. men faldt for Balth. Christensen i Maribo ved valget til den grundlovgivende rigsforsamling okt. s.å. 1851 blev han biskop i Ålborg og forflyttedes 1856 til det lettere overkommelige Lolland-Falsters stift. 1866–69 var han landstingsmand for Maribo amt og som sådan medlem af kirkekommissionen af 1868. Hans politiske indflydelse var ikke betydelig. Hans særlige begavelse var en stilfærdig og tænksom forkyndelse, præget af åben sans for menneskelivets værdier. Af hans papirer udgav D. G. Monrad og H. P. Kofoed-Hansen Tanker til Eftertanke over Søn- og Festdags Evangelier, 1873 (2. opl. 1875). denne bog ligger indholdsmæssigt på linie med J. P. Mynsters "Betragtninger", men ejer ikke Mynsters sluttede systematiske kraft; til gengæld har han større evne til i et kort udtryk og med ædel enfold at pointere en enkelt side af livsvisdommen. – Den opfattelse Grundtvig havde fremsat at Skriften måtte bedømmes efter og underordnes den apostolske trosbekendelse dannede i 30erne skole og rejste en heftig og i sine følger vidtrækkende strid mellem "skriftteologien" og den grundtvigske anskuelse om "det levende ord" til forskel fra det "døde" skriftbogstav. B. indtog her et mæglende standpunkt; i udtryksformen måtte der være forskel på skrift og bekendelse, men med hensyn til indholdet måtte der mellem begge være en enhed som B. formulerede således: "at der intet maa findes i Trosbekendelsen, uden hvad der findes i Skriften, men vel kan findes i Skriften meget, som ikke behøver at optages i Trosbekendelsen, alt nemlig som ikke hører til det væsentlige i Kristendommen". – Ud over de traditionelle kollegiedisputatser og den nævnte rejsebeskrivelse indskrænker B.s litterære produktion sig væsentlig til recensioner.

Familie

Forældre: sognepræst Jens B. (1756–1830) og Karen J. Hornemann (1766–1807). Gift 8.9.1843 med Anna Caroline Løwensøn, født 16.11.1813 i Kbh. (Fødselsst.), død 29.4.1899 på Frbg., legitimeret d. af grev Carl Valdemar Danneskiold-Løvendal (1773–1829), fik 10.12.1823 kgl. bevilling til adelige rettigheder og navnet L. – Bror til Gottlieb B.

Udnævnelser

R. 1850. K. 1852 DM. 1862.

Ikonografi

Mal. af Th. Wegener, 1838. Tegn. af Jørgen Roed, mal. af samme, ca. 1860. Tegn. af Const. Hansen (Kgl. bibl.).

Bibliografi

Selvbiogr. i J. P. Mynster: Bispeprogram 1852. – J. P. Mynster: Kirkelige ledighedstaler I, 1849 439f. V. Ammundsen: Søren Kierkegaards ungdom, 1912 76f. P. P. Jørgensen: H. P. Kofoed-Hansen, 1920 585. A. Nyholm i Lolland-Falsters stift i 150 år, 1955 138–53. Bjørn Kornerup i Kirkehist. saml. 7.r. III, 1957–59 212–16. -Utrykt vita i ordinationsprotokollen, Nykøbing F., i Landsark. for Sjælland. Privatarkiv i Maribos stiftsbibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig