Sally Fraenckel, 30.12.1820-18.2.1886, tapetfabrikant. Født i Kbh. (Mos.), død sst. (Mos.), begravet sst. (Mosaisk kgd., Møllegade). F.s far der 1826 – som flere af sine københavnske trosfæller – med held havde slået sig på tapetfremstilling overdrog 1847 forretningen til sine to sønner Adolph og Sally F. Førstnævnte -på hvis initiativ fabrikken 1846 var udvidet til også at omfatte farvefremstilling – døde allerede 1849, og F. var herefter eneindehaver i 36 år. Hans praktiske foretagsomhed var forenet med et varmt, nationalt gemyt der erhvervspolitisk slog over i en hårdnakket håndværkerprotektionisme. Under kampene forud for toldreformen af 1863 trådte han første gang offentligt frem og var medstifter af – og straks næstformand i -Foreningen af 1862 til den indenlandske industris fremme (den såkaldte "beskyttelses-forening") der startedes som modvægt mod den samtidig oprettede frihandelsforening. Hans anskuelser som navnlig skarpt vendte sig mod anderledes tænkende standsfæller ("1 Industriforeningens Sal er Frihandelen en Snylteplante") blev overvejende modtaget med velvilje i industrikredse, og fra 1875 til sin død var han formand for industriforeningens repræsentantskab. Af andre tillidshverv må nævnes at han 1868 blev borgerrepræsentant og 1883 formand for den københavnske afdeling af Fællesrepræsentationen for dansk industri og håndværk. I flere år var han medlem af repræsentantskabet for Mosaisk trossamfund samt formand for Arbejderforeningen af 1860. F. var en af seksten som 1862 gennem pjecen Kjøbenhavns ny Havneplan på ny bragte projektet om Kalvebodernes uddybning under debat. Og som medlem af en 1875 nedsat kommission til undersøgelse af arbejdsforholdene i Danmark udtalte han i en særbetænkning at kun tvungen organisation af mester- og svendeforeninger med obligatoriske syge- og alderdomsforsørgelseskasser kunne bedre arbejdernes kår. – L.F.s tapet- og farvefabrik forblev i slægtens eje til 1917 da den overtoges af et aktieselskab som likviderede 1922.

Familie

Forældre: portrætmaler, fabrikant Liepmann F. (1774– 1857) og Mariane Rosbach (1783-1868). Gift 24.9.1848 i Kbh. (Mos.) med Sara Melchior, født 8.8.1822 i Kbh. (Mos.), død 1.1.1871 sst. (Mos.), d. af grosserer Gerson Moses M. (1771-1845, gift 1. gang 1794 med Hanne Jacob, 1769-1801) og Birgitte Israel (1792-1855).

Udnævnelser

R. 1874.

Ikonografi

Min. af Liepmann Fraenckel ca.1844 og pastel af samme. Træsnit 1872 og 1886. Foto.

Bibliografi

C. Nyrop i Industriforen.s t. II, 1886 65-70.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig