Seyer Mahling Beyer, 11.8.1741-30.5.1840, præst, topografisk forfatter. Født i Glumsø, død i Eggeslevmagle, begravet sst. B. blev student 1761 fra Slagelse, tog 1763 teologisk attestats og kaldedes 1768 til sognepræst for Bringstrup og Sigersted. Her virkede han til 1788 da han forflyttedes til Eggeslevmagle hvor han 1798 tillige blev provst for Vester Flakkebjerg herred. Han forblev i sit embede til sit fireog-halvfemsindstyvende år; ved sin afgang ønskede han selv at udvælge sin eftermand, og da kancelliet gjorde indvendinger skrev B. selv til kongen: "... Jeg vil ikke have med H. Maj.s Kancellie at gjøre; jeg henvender mig til D. Maj. selv ..." og undertegnede sig som "ældste Præst i H. Maj.s Rüger og Lande". Tilladelsen blev givet; en datterdatters mand fik kaldet, og B. kunne da blive i sin gamle præstegård til sin død. – B. udgav et par lejlighedsskrifter, således en anvisning på at standse landbetleriet 1787 og Frimodig Tak ril Gud og Kongen for den velgiørende Forordning af 28de Mai 1831 om Provindsialstændemes Indretning, 1837. Værdifuldere er hans to topografier En geogr.-hist., oeconom., phys.-antiqvar. Beskrivelse over Bringstrup og Sigersted Sogne, 1791 med et værdifuldt kort over egnen, gode oplysninger om bøndernes forhold, en liste over urter og deres anvendelse, en fantasifuld beskrivelse af oldtidsminderne m.m. og til sidst en "tragisk Fortælling om Kong Siger", samt En antiqvar. og statist. Topographie over Egitzlefmagle Sogn og V. Flakkebjerg Herreds Pastorater med toe gamle store Herregaarde Borrebye og Basnæs, 1820. I fortalen til den sidste bog opfordrer B. til at skrive topografier; karakteristisk er hans undskyldning for at have medtaget "fabuleuse og underlige Tildragelser, Anecdoter efter de Tiders Overtroe, Lettroenhed og Tænke-maade, for at ligne disse med vore nu. Gud være lovet, bedre og mere oplyste Tider".

Familie

Forældre: sognepræst, senere magister og provst Peder Grove Valentinsen B. (1707–90, gift 2. gang 1745 med Ane Christine Clausen, 1725–82, gift 3. gang 1784 med Agnete Augusta Henrichsen, 1740–84) og Anna Margrethe Fogh (1708–45). Gift 1. gang 5.10.1770 i Kbh. (Helligg.) med Vilhelmine Augusta Hopmann, døbt 2.9.1745 i Kbh. (Nic), død 11.2.1783 i Bringstrup, d. af fuldmægtig hos grev Reventlow, senere skræddermester Levin H. (død tidligst 1783) og Regine Møller (død tidligst 1762). Gift 2. gang 26.11.1783 i Bringstrup med Frederikke Louise Fugl, født 23.11.1741 i Roskilde, død 4.8.1810 i Eggeslevmagle, d. af justitsråd, amtsforvalter Rasmus F. (ca. 1702–61) og Inger Nielsatter Fogh (1701–83).

Udnævnelser

R. 1815. DM. 1835.

Ikonografi

Tegn. af W. Marstrand, 1834 (St. mus.). Litografi efter Marstrand, 1834. Lille profiltegn. (Kgl. bibl.).

Bibliografi

S. Beyer: Erindringer vedk. slægterne Beyer og Host, 1862. Hist. t. IV, 1843 359f. Slægten Marstrand, 1915 27f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig