Sigurd Wandel

Artikelstart

Sigurd Wandel, 22.2.1875-3.6.1947, maler. Født på Frbg, død i Hellerup, begravet sst. W. dimitteredes fra Teknisk skole til kunstakademiet hvor han gik i forskolen okt. 1892-jan. 1895. Derefter var han Kristian Zahrtmanns elev vinteren 1895-96 og efteråret 1897 og søgte atter skoleni i kort tid i årene 1899 og 1904. Han deltog som tegner i Ingolf-ekspeditionen til Grønland 1895, var med Zahrtmann i Italien foråret n.å. og opholdt sig 1896-97 i Dresden hvor han gjorde studier ved akademiet og kopierede Rembrandt i galleriet. W. hører til en gruppe Zahrtmann-elever der tilegnede sig lærerens betoning af form og rumvirkning, men samtidig influeredes stærkt af galleristudier. De nærmede sig clair-obscuret i deres behandling af lyset og stemte farven derefter, et standpunkt hvorfra W. dog senere arbejdede sig op til et højere lys og en klarere, køligere farveholdning. I århundredets første årti kæmpede W. sig frem med en række store "figurgrupper", ɔ: interiører, mest fra hans hjem, med portrætgrupper af hans nærmeste eller hans kunstvenner, hvoraf det bedste vel er det der hænger i Den Hirschsprungske samling (1907-08), og som indbragte ham akademiets årsmedalje. Nævnes kan her også billedet af udstillingskomiteens møde (1912-13; Charlottenborg-udstillingens komité) og det anselige Fiskere ved Vestkysten, 1936 med en række helfigurer i legemsstørrelse. Men for øvrigt har hans virkefelt været ret omspændende og omfattet landskaber – i begyndelsen stemt efter en samlende sølvtone, senere ofte karakteriserede ved en mere dekorativ holdning – opstillinger og portrætter. Blandt de sidste er Anker Kysten måske det der smukkest viser W.s bestræbelser for at forene viden om mennesker og karakterskildring med akademisk-monumental portrætholdning. Studium og gammel kultur har stedse spillet en afgørende rolle for ham. Dette har også givet sig udslag i hans stærke samleririteresser der både omfattede kunstgenstande, især græske antikviteter, og bøger. Han har lejlighedsvis skrevet om bibliofile emner (Skønvirke VI, 1920, Kunstmuseets årsskrift 1921-23) og hans samling af kunstfærdige gamle bogbind, der solgtes ved auktion 1923, var "vistnok den betydeligste privatsamling her i landet" af denne art. Disse interesser førte til at han 1924 overtog Skandinavisk Antikvariat i Bredgade (nu på Gl. Strand).

Ved siden af sin malervirksomhed har W. haft en lang akademisk karriere og med iver deltaget i ledelsen af kunstlivets anliggender. Han var assistent ved akademiets kvindelige malerskole 1908-19 og udnævntes okt. 1920 til professor i malerkunst under ret dramatiske omstændigheder, idet akademi-eleverne rejste demonstrationsstrejke mod akademiet. Han har haft sæde i akademirådet fra 1912, i Charlottenborg-udstillingens faste komité 1908-17 og 1935-38, samt formand 1945-46, og beklædte posten som akademiets direktør 1940-43. Endvidere var han medlem af bestyrelserne for Den danske radérforening 1909-31, Foreningen til gamle bygningers bevaring 1914–23 og Foreningen for boghåndværk 1922-25. – Akademiet tildelte W. års-medaljen (Eckersbergs medalje) 1. gang 1908 for Figurgruppe, 2. gang 1910 for Morgenmaaltid og Serdin Hansens præmie for genremaleri 1911 for Interiør. Hans udstillingsdeltagelse har været knyttet til Charlottenborg-udstillingen, hvortil han indsendte årligt 1897-1925 og derefter med lange mellemrum, bl.a. efterår 1929 og efterår 1939, og han havde udstilling i Kunstforeningen 1910. Arbejder af ham findes i kunstmuseet, Den Hirschsprungske samling, på Fr.borg, i museerne i Maribo, Odense, Ribe, Sønderborg, Århus, Ålborg, på Skagen og i Rønne. – Hustruen Marie Wandel blev student 1917, gik på tegne- og kunstindustriskolen for kvinder, var på akademiet 1921-23 og udstillede fra 1924 regelmæssigt på Charlottenborg. 1929 fik hun den lille guldmedalje for Josef af Arimatæa og Kristus.

Familie

Forældre: grosserer Oscar Andreas W. (1845-1925) og Elisabeth Christiane Alvina Møller (1850-1926). Gift 1. gang 14.5.1902 i Kbh. (Andr.) med Gudrun Bergh, født 26.5.1882 i Kbh. (Stefans), død 10.12.1976 i Ordrup, d. af handelsfuldmægtig, senere grosserer Carl B. (1846-1918) og Helene Marie Restorff (1852-1904). Ægteskabet opløst. Gift 1. gang 6.5.1927 i Sønder Omme med maler Marie Olesen, født 15.2.1899 i Horsens, død 8.11.1963 i Hellerup, d. af res. kapellan i Horsens, senere biskop i Ribe Oluf Kirstein Peter Vogn O. (1860-1930) og Ane Sofie Larsen (1860-1935).

Ikonografi

Afbildet på Poul S. Christiansens mal. af Zahrtmanns skole, 1899 (Århus kunstmus.), tegn. efter dette af samme, 1905. Selvportr. 1905. Selvportr. med familie 1907-08 (Hirschsprung) og med hustruen. Selvportr. på mal. af udstillings-komiteen 1912-13 (udstillingsfonden, Charlottenborg). Selvportr. udst. 1914. Radering af Anna Mary Hansen, 1935. Tegn. af Solveig Melchior s.å. og af Else Olesen, s.å. Selvportr. 1943-44 (udstillingsfonden, Charlottenborg). Radering af Bech, 1945. Foto.

Bibliografi

Interview i Berl. aften 22.2.1945. – Kr. Zahrtmann. Mindebog, udg. F. Hendriksen, 1919. Jens Thiis: Saml. avhandl. om nord. kunst, Kria. 1920 150. Det kgl. akad. for de skønne kunster 1904-54, red. Aage Marcus, 1954.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig