Sixtus Aspach, 2.12.1672-3.2.1739, præst. Født i Kbh, død i Ålborg, begravet i Frue k. sst. A. dimitteredes fra Kbh.s skole 1690, tog attestats 1692 og var derefter en tid dekan på kommunitetet og alumnus på Borchs Kollegium. Forskellige disputatser, især henhørende under bibelfortolkning, foreligger fra hans hånd fra hans ophold ved akademiet. 1696 tog han magistergraden. Da den store thistedske besættelsessag i disse år vakte et ualmindeligt røre hele landet over, affattede han formentlig foranlediget herafen disputats de variis superstitionibus, 1697 som endnu har nogen interesse i historisk henseende. A. stiller sig heri skarpt afvisende over for troen på de magiske midlers virkekraft. Samme dag som højesteretsdommen afsagdes i den nævnte besættelsessag, og sognepræsten i Thisted, mag. O. Bjørn fradømtes sit embede (26.2.1698) udnævntes A. til hans efterfølger. Dette embede beklædte han i syv år og var fra 1703 tillige provst i Hundborg herred. 1705 forflyttedes han til Ålborg som sognepræst ved Vor Frue kirke og tillige stiftsprovst. 1714 blev han konsistorialassessor. I Ålborg forblev han til sin død, men måtte i sine senere år oftere benytte hjælpepræst. Da Ålborg bispestol blev ledig 1735, og provst Mumme i Åsted, skønt yngre, blev foretrukket til biskop, tillagdes der A. biskops rang og titel. At A. var blevet forbigået 1735 (ligesom han også blev det 1737) var ham en kilde til bestandig ærgrelse; thi – som Wille Høyberg siger om ham – "endskønt han af Staturen var kun en Zachæus, saa taalte han dog ikke gerne sin Ordens Overmand". Samme forfatter føjer dog til at A. tillige var "en velstuderet, meget artig og behagelig Mand". Foruden de anførte disputatser har A. kun udgivet en (dansk) ligprædiken over Elisabeth Westengaard (1729).

Familie

Forældre: den fra Rhinegnene indvandrede kirurg Adam Daniel A. (1629–89) og Karen Mortens-datter å Möinichen (1636–1716). Gift 1. gang 18.7.1698 i Kbh. med Anna å Möinichen, død 29.11.1708, d. af provst, sognepræst i Nykirken i Bergens stift, mag. Jens å M. (1642–1712) og Magdalene Bredal (død 1723). Gift 2. gang 17.9.1709 med Maren Pop, født 11.12.1691 i Ålborg, død 25.6.1717 sst., d. af handelsmand Laurids Jensen P. (død 1695) og Birgitte de Hemmer (ca. 1664–1715). Gift 3. gang 11.1.1718 med Dorethe Maria Rose, født 1.9.1684 i Randers, død 18.12.1767 i Ålborg (gift 1. gang 1706 med sognepræst i Tømmerby og Lild Jacob Urbansen Bruun, 1679–1708), d. af ritmester Oluf R. (død 1698) og Margrete Mogensdatter Willumsen.

Bibliografi

Saml. til jysk hist. og topogr. 3.r. VI, 1908–10 303–08. H. F. Rørdam: Hist. saml. og studier II, 1896 283. Pers. histt. 6.r. V, 1914 194; VI, 1915 232; 7.r. VI, 1921 165; 8.r. VI, 1927 91; 9.r. II, 1929 169. Kirkehist. saml. 4.r. II, 1891–93 328f. H. Ehrencron-Müller: Et tidsbillede fra det 18. årh. Optegnelser af Wille Høyberg, 1900 42f. C. Klitgaard i Fra Thisted amt XIII, 1953–58 8–11 32–35.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig