Sophie Below, 27.4.1590-22.7.1650, slægtebogsforfatter. Født på Spøttrup, død på Boltinggård, begravet i Skt. Knuds k. i Odense. B.s interesse for adelsgenealogi synes at være en arv fra hendes mødrene slægt. En endnu bevaret slægtebog bærer mormoderens, Maren Billes, navn, og moderen Lisbet Skram har efter al sandsynlighed arbejdet videre på den. Netop i mormoderens hus opdroges B. efter tidens skik; dog flyttede hun ved moderens død i 1600 til sin moster Maren Skram. Efter sit ægteskab med den langt ældre Christen Thott der 1613–17 var lensmand på Skivehus giftede den endnu unge og ret velstillede enke sig ikke igen men viede resten af sine leveår til sine børn og sine studier. Hun ledede selv med stor omhu opdragelsen af sin søn Henrik og sine døtre Birgitte og Anne; hun forstod hos dem at vække de samme lærde interesser der besjælede hende selv; Birgitte vandt senere ry ved at oversætte Epiktet og Seneca. Så længe børnene endnu var små måtte B. også forvalte deres ret anselige fædrenearv, men så snart sønnen blev myndig synes hun at have overladt ham Boltinggård for selv at tage ophold på sit barndomshjem Fårup (ved Jelling) som hun ca. 1622 havde arvet. Hun fik nu så megen tid til sin rådighed at hun fra 1634 kunne tage fat på at udarbejde den slægtebog der skulle gøre hendes navn kendt i samtid og eftertid. Særlig fortjener hendes samlerflid at fremhæves; hun nøjedes ikke med at gøre uddrag af krønikerne men benyttede også selve fortidslevnene, kirkernes gravsten og brevkisternes dokumenter; fremdeles brevvekslede hun med standsfæller der delte hendes interesser. Hun nåede ikke at afslutte sit arbejde men hendes døtre, først Anne og siden Birgitte, fortsatte det pietetsfuldt til slægtebogen 1659 var færdig. Den benyttedes derefter flittigt af adelshistorikerne og kendes i adskillige afskrifter der alle er forsynede med tilføjelser og rettelser; derimod syntes originalen forsvundet indtil den 1918 fra et holstensk privatarkiv skænkedes til Rigsarkivet. B. var særlig kyndig i heraldik og har udarbejdet en våbenbog hvoraf brudstykker er bevaret i Det kgl. bibliotek. Hun står som den typiske skikkelse blandt 1600-tallets fromme og lærde adelsdamer.

Familie

Forældre: rigsråd Henrik B. (1540–1606) og Lisbet Skram (1563–1600). Gift 16.2.1606 i Horsens med Christen Thott til Boltinggård, født 16.1.1568 på Urup, død 29.8.1617 på Boltinggård, s. af Peder T. (død senest 1611) og Birgitte Skram (død 1596). – Søster til Marie B.

Bibliografi

Danm.s adels årbog V, 1888 39; XVII, 1900 443. F. C. Schønau: Saml. af danske lærde fruentimmer I, 1753, 97–116. Anders Thomessøn: Ligprædiken over S. B., 1652. William Christensen i Pers.hist. t. 7.r. IV, 1920 I-50.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig