Sophus Bülow, Sophus Heinrich Cornelius Bülow, 29.12.1857-8.5.1936, direktør i Bikuben. Født i Kbh. (Garn.), død i Kbh., begravet sst. (Garn.s kgd.). B. blev student 1876 fra Haderslev læreres skole, cand. jur. 1881, s.å. sagførerfuldmægtig, overretssagfører 1884 og drev selvstændig sagførerforretning i Kbh. til 1894. Som sagfører var hans speciale skiftevæsen og boadministration. Han var således fast medhjælper ved Nordre birks skifteret og blev værge for Frederik VI's umyndiggjorte søn, lensgreve Dannemand, og efter hans død (1889) administrator for Det grevelige Dannemandske stift (Åstrup kloster) 1891-1920. 1896-1921 var han medlem af administrations-kommissionen for stamhuset Estrup. 1895 tilkaldte sparekassen Bikuben ham til en direktørstilling. Man havde netop oprettet det første private forvaltningsinstitut i Danmark, og det blev B.s opgave at nyorganisere denne afdeling. Forvaltningsinstituttets funktion skulle ligge i feltet mellem overformynderiets administration af ubemyndigedes midler og bankernes depotforretninger. Hovedområderne blev forvaltning af arve-, legat- og gavemidler i al rørlig formue; fast ejendom indgik således ikke, og midlerne var afsondret fra Bikubens øvrige kapital. Nogen god forretning blev det ikke for Bikuben, men gevinsten kunne ikke direkte måles i fortjenesten, fuldt så meget i kontakten til nye kredse. 1905 blev B. formand for Bikubens direktion, men interessen specielt for forvaltningsafdelingen beholdt han til sin død. B. blev 1925 medlem af bestyrelsen for Centralforeningen af større sparekasser i Danmark og var medlem af den i henhold til lov af 13.4.1910 nedsatte Sparekasse- og bankkommission. Uden for Bikuben var han bl.a. formand i Kjøbenhavns Brandforsikring og bestyrelsesmedlem i Foreningen Fremtiden og Lægeforeningens boliger. Også i erhvervslivet fandt man anvendelse for B.s ekspertise. Han var således formand i bestyrelsen for Bloch & Andresen, Nordisk Tekstil A/S og revisor i aktieselskaberne Store Nordiske Telegrafselskab og De danske Sukkerfabriker. - Sønnen Johan Keller Bülow, født 10.4.1885, død 6.12.1945, blev student 1902, cand. jur. 1907 og overretssagfører 1911. 1909-21 ansat i indenrigsministeriet, 1924 i socialministeriet, departementschef her 1925. Fra 1928 overpræsident i Kbh. 1924-28 var han formand for danske statsembedsmænds samråd og ministerialforeningen. 1922-26 stedfortræder for statens forligsmand i arbejdskonflikter. Han var flere gange regeringsdelegeret ved internationale forhandlinger. Kammerherre 1931. R. 1922. DM. 1927. K.2 1933. F.M.l. 1930.

Familie

Forældre: premierløjtnant af infanterireserven, senere assistent Frantz Christopher Eichstedt B. (1825-95) og Birgitte Jensine Mortensen (1835-1912). Gift 8.5.1884 i Kbh. (Johs.) med Maria Sophia Frederikke Keller, født 17.12.1860 i Kbh. (Trin.), død 10.5.1938 i Kbh., d. af cand. teol., senere forstander, tit. professor Johan K. (1830-84) og Cathrine E. D. Graae (1833-1906).

Udnævnelser

R. 1906. DM. 1920. K.2 1927.

Ikonografi

Litografi af Johs. Britze, 1933. Foto.

Bibliografi

Harald Westergaard: Bikuben 1857-1907, 1907. Jens Toftegård: Bikuben 1907-32, 1932. C. V. Bramsnæs: Bikuben i hundrede år, 1957. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig