Sophus Danneskiold-Samsøe, Magreus Otto Sophus Danneskiold-Samsøe, 4.7.1804-31.1.1894, generalpostdirektør. Født på Gisselfeld, død i Kbh., begravet på Gisselfeld. D.-S. indtrådte 1824 i generalpostdirektionen som assessor auscultans, blev 1832 virkelig assessor og 1834 postdirektør, men opnåede først ved sin udnævnelse til 3. direktør 1835 at få gage. Hans særlige ressort inden for direktionen blev befordrings og færgevæsenet i kongeriget som han beholdt da han 1840 udnævntes til 2. direktør i forbindelse med hele kongerigets postvæsen. 1842 efterfulgte han David Monrad som generaldirektør. Ved styrelsens omordning i dec. 1848 overtog D.-S. embedet som enedirektør. Den stærke udvikling af postvæsenet der var begyndt under hans udmærkede forgænger fortsattes i de følgende år, og D.-S. viste sig at være sit store embede fuldtud voksen. Forbindelserne udvidedes, nye ruter oprettedes, landpostvæsenet organiseredes, og postvæsenet tog det nye trafikmiddel, jernbanerne, i brug efterhånden som linierne åbnedes. Lønningerne forbedredes, og D.-S. kæmpede med held for at det faguddannede personale skulle have fortrinsret til embederne fremfor afskedigede officerer og underofficerer. Den hidtil efter afstanden beregnede porto blev endelig afskaffet, enhedsportoen gennemført og frimærker indført. I alle fremskridt var D.-S. den ledende og hans 31-årige styre af etaten bragte denne den hidtil rigeste udvikling. Personlig var han taktfuld til det yderste, og etatens personale betragtede ham med den dybeste respekt. Han tog sin afsked 1.1.1874 idet han ikke ønskede og ej heller kunne forblive i sin stilling under de ved en ny styrelseslov fastsatte administrationsformer. 1849-54, 1856-60 og 1875-80 var han medlem af Nationalbankens repræsentantskab. Han ejede fra 1842 Nordfeld, Ålebækgård og Klosterskov på Møn. - Ordensskatmester 1852. Ordensvicekansler 1874. Ordenskansler 1889.

Familie

Forældre: lensgreve Conrad D.-S. (1774-1823) og Johanne H. V. Kaas (1776-1843). Gift 1. gang 1.12.1835 i Kbh. (Garn.) med Frederikke Marie Levetzow, født 17.2.1813 i Kbh. (Fødsst.), død 16.8.1852 i Ordrup, d. af major, senere generalmajor Hans Frederik Hannibal L. (1777-1861) og Thalia Amalie Bille (1792-1820). Gift 2. gang 10.10.1866 i Kbh. (Holmens) med Fernanda Caroline Bille, født 23.2.1835 i Kbh. (Holmens), død 13.6.1902 i Ems, d. af kaptajnløjtnant, senere viceadmiral og marineminister Steen B. (1797-1883) og Caroline Bülow (1808-87). - Bror til Christian D.-S. (1800-86).

Udnævnelser

R. 1840. K. 1842. S.K. 1846. DM. 1852. R.E. 1874.

Ikonografi

Tegnet min. af D.-S. som barn. Tegn. af W. Heuer fra 1820erne formentlig D.-S. (begge Gisselfeld). Tegn. af N. C. Kierkegaard, 1835 (Fr.borg). Afbildet på Gertners billede af kroningen 1840 (Rosenborg). Mal. af J. Roed, 1847 (Nordfeld), stylograferet af kunstneren selv 1848 og gengivet i litografi 1851 og i træsnit 1873. Træsnit 1873. Stengravure 1874. Mal. af F. Vermehren, 1898 (Fr.borg). Foto. -Mindesmærke ved Nordfeld.

Bibliografi

Danm.s adels årbog, 1929 227f. - III. tid. 4.1.1874. Fr. Olsen: Postvæsenet i Danm. 1848-1873, 1924. Det kgl. danske postvæsen gennem 300 år, 1624-1924, s.å. 113-27.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig